Според Сметната палата

Десет години концесията на ски зоната над Банско е била без контрол

Отговорност за това носят бившите министри Джевдет Чакъров и Нона Караджова

Десет години концесията на ски зоната над Банско е била без контрол

Министерството на околната среда и водите не е осъществявало адекватен и ефективен контрол по изпълнението на концесията на ски зона Банско през първите ѝ десет години. Правилата за контрол са утвърдени от министъра на околната среда и водите чак през 2011 г. като целият период на концесия е 30 години. Ведомството не е отстранявало своевременно и възникващите проблеми. Това са основните изводи от одита на Сметната палата на договора за концесия на ски зоната в Банско с "Юлен", зад която стои банкерът Цеко Минев.

Резултатите от проверката са публикувани на страницата на Сметната палата.

Отговорност за допуснатите нарушения носят министрите на околната среда и водите Джевдет Чакъров и Нона Караджова, управлявали в рамките на този период.

Без санкции при нарушения

Ревизията констатира още, че договорът не сдържа клаузи за санкции при системно неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и параметри. Неустойки са предвидени само при забавено плащане на концесионното възнаграждение.

Концесионерът "Юлен" е изпълнил основното си задължение за инвестиции. Клаузите по ползването на концесионната територия, начинът на определянето и внасяне на концесионно възнаграждение към държавата обаче са непълни, непрецизни и не са достатъчно ясни, констатира Сметната палата.

Осем години контролът по договора не е структуриран съгласно изискванията на Закона за концесиите. Не са били определени длъжностни лица, които отговарят за проверките, до края на 2009 г. Контролът по изпълнението на концесионния договор пък не е осъществяван от специализираната администрация и не е обособен като самостоятелна функция до края на 2011 г., констатират проверяващите.

Министърът на екологията утвърждава вътрешните правила за контрол по изпълнението на концесията през 2011 г., но те не са изчерпателни, смята Сметната палата. "Уредените в тях функции и взаимодействия са на хоризонтално ниво – "дирекция", което затруднява проследяване на изпълнениетона концесионните задължения, посочват одиторите.

Според тях неправомерно на концесионната територия има ски съоръжения, собственост на трети лица. Тяхната площ не е изключена от общата концесионна площ, което е в противоречие с действащата нормативна уредба в областта на концесиите.

Да се изчисти въпросът с концесионната площ

Окончателно изясняване на въпроса за размера на ползваната концесионна площ е основната препоръка, която трябва да изпълни министърът на екологията. Това трябва да се случи в срок от четири месеца, посочва Сметната палта.

Това е казусът, по който от години спорят природозащитници и концесионер. Екоминистерството установи в началото на 2011, че "Юлен" е излязла извън границите на концесията и последваха над година и половина преговори по установяване на реалната площ на концесията. В края на миналата седмица спорещите страни подписаха споразумение, в което установяват, че има съществени разлики между предмета на обявената от Министерския съвет концесия, договора за управление на ски зоната и териториално-устройствения план на терена, одобрен от община Банско. В трите документа има записани различни размери на дадените на "Юлен" територии от Национален парк "Пирин".  

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес