Десет оферти за строежа на част от Западната дъга на София

Десет предложения за изграждането на участък от 5.5 км от Западната дъга на Околовръстния път на София бяха отворени във вторник в Агенция "Пътна инфраструктура", съобщиха от ведомството.

Поръчката, която се финансира от еврофондовете и националния бюджет, е с индикативната стойност от 92 720 268 лв. без ДДС и трябва да бъде изпълнена за десет месеца. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.

Предпочетеният кандидат трябва да построи три пътни възли – "Стефансон“, "Ломско шосе“ и "Северна скоростна тангента“, да изгради естакада над бъдещия бул. „Стефансон“, нов път за гара Волуяк и други строителни дейности и реконструкция на Околовръстния път. Началото на обекта започва на около 70 метра след пресичането на река Какач.

Зад десетте оферти самостоятелно или в консорциуми стоят най-големите български пътни компании и най-честите чужди участници в търговете на пътната агенция.

Подадените предложения са на:

  • ГБС “Инфраструктурно строителство” АД

  • Консорциум "ХСП инвест-С3”, в който участват фирмите "Пътстрой Бургас” ЕООД, "СК-13 Пътстрой” АД, "Хидрострой” АД и "АБ Инвест НН” ЕООД

  • Консорциум "Западна дъга 2015”, чиито акционери са "Пътстрой-92” АД и "Пътища и съоръжения” ЕАД

  • Обединение "СОП Запад”, зад което са "Трейс Груп Холд” АД и "Станилов” ЕООД

  • ДЗЗД "Витоша 2014”, събрало "Инжстройинженеринг” ЕООД и "Автомагистрали Хемус” АД

  • ИСА 2000” ЕООД

  • Консорциум "Страбаг” ДЗЗД, състояще се от "Страбаг” АГ и "Щрабаг” ЕАД

  • "Серениссима Коструциони СПА"

  • ДЗЗД "Европейски пътища”, в което участват "Джи Пи Груп” ООД, "Автомагистрали Черно море” АД и "Пътстройинженеринг” АД

  • ДЗЗД "Волуяк 2014” с акционери "ПСТ Груп” ЕАД и "Понсстройинженеринг” ЕАД

Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор №IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързваща Видин с Кулата.

В момента се изгражда участък 1 от Западната дъга , чиято дължина е малко над 3 км.

Споделяне

Още от Бизнес