Десет сиви папагала- жако задържаха на ГКПП "Капитан Андреево"

Спасен пагал жако на ГКПП "Капитан Андреево"

Десет сиви папагала – жако задържаха митничарите на ГКПП "Капитан Андреево", съобщи Министерството на околната среда и водите.

Застрашените птици са били намерени в българин от Кърджали, който е пътувал от Турция за България. Папагалите са били без необходимите документи по Конвенцията по международна търговия със застрашени видове (CITES). Птиците са с неизвестен произход и нямат ветеринарни сертификати.

Това е нарушение на Закона за биологичното разнообразие и за случая е уведомена екоинспекцията в Хасково. Предстои тя да състави акт за административно нарушение по Закона за биологичното разнообразие, който предвижда глоба от 2000 до 10 000 лв. за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци санкцията е от 5000 до 30 000 лв.

Птиците ще бъдат конфискувани и временно настанени в зоологическата градина в София до влизането в сила на наказателното постановление. След това МОСВ ще издаде заповед за окончателното разпореждане с тях.

CITES е международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях. Основният принцип на Конвенцията е осъществяване контрол на търговията със застрашени видове, което става чрез въвеждането на специална система от разрешителни, издадени от съответните власти в страните членки на Конвенцията.

Неин обект са около 30 000 вида животни и растения. С приемането на България в ЕС, страната ни се задължава да изпълнява регламентите на Евросъюза. Сивият папагал- жако попада в приложение В на Регламент 338/97, който регулира търговията със защитени видове от дивата флора и фауна.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?