Десет желаещи да пишат поредната жп стратегия

Десет фирми са подали оферти в конкурс за изработването на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт, обявен от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 млн. лева, а срока за изпълнението ѝ е 10 месеца.

Това ще е поредната стратегия за развитие на жп транспорта, изготвяна в последните години. Въпреки редицата правителствени планове състоянието на релсовия път остава все така лошо, локомотивният и вагонния парк на държавния жп превозвач все така стари и финансовите проблеми на БДЖ и НК “Железопътна инфраструктура“ – все по-остри.

Отварянето на офертите е станало в присъствието на представители на "Обединени сдружения за граждански контрол” по силата на Меморандум за сътрудничество между МТИТС и неправителствените организации.

Компаниите, които се състезават за изработването на поредната стратегия за превръщането на жп транспорта в печеливш сектор са "АЕКОМ ООД – клон България", Консорциум "Sudop-Tee" ("Судоп Прага" АД и "Транс Ел Инженеринг – РМ" ЕТ), "Транс кеър" АГ, Консорциум "Стратегическо планиране" ("Нет Инженеринг" АД и "Дикон Груп" ЕООД), Обединение "Планинг-Тредит" ("Планинг мениджмънт консълтинг" СА и гръцката "Тредит" СА), А.Т. Kearney, Луис Бергер САС, "Планет" АД – акционерно дружество за предоставяне на консултантски услуги, Консорциум "Консултанти в сферата на стратегическото и бизнес планиране на железопътния транспорт" ("Иберинса" и "Булброкърс Консултинг” ЕООД) и "Дорние Консълтинг" ГМБХ.

Според транспортното министерство българският железопътен сектор се нуждае от дългосрочен стратегически бизнес план за развитие, който да включва не само преките транспортни услуги, но и други услуги с добавена стойност (логистични услуги за клиентите на товарните превози, транспортни услуги "от врата до врата” за междуградския пътнически транспорт и т.н.), което може да генерира допълнителни приходи и ще повиши икономическия и финансов профил на железопътните дейности. Без такъв стратегически план, излизащ отвъд общите положения за подобряване на качеството и честотата на услугите, е трудно да се установи доколко подходящи са планираните инвестиции за ускоряване развитието на железопътната мрежа през България, казват от МТИТС.

Наскоро транспортното министерство обяви планове да привлече германския жп превозвач "Дойче бан" в съвместно дружество за товарните превози у нас, но европейските им колеги още не са потвърдили интерес към предложението.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?