Десетки организации и стотици граждани се обявиха срещу блокирането на достъпа до информация

Десетки организации и стотици граждани се обявиха срещу блокирането на достъпа до информация

Общо 29 неправителствени организации и стотици граждани се обявиха срещу твърде спорните промени в Закона за достъп до обществена информация, инициирани от ГЕРБ.

В началото на март група депутати начело с председателя на бюджетна комисия Менда Стоянова  внесе проект за изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове. През него, по вече утвърдената законодателна практика на ГЕРБ, се предлагат промени и в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Водеща и единствена парламентарна комисия по разглеждането на проекта е Комисията по бюджет и финанси, а не правната комисия, която е ресорна по ЗДОИ.

Предложението е да отпадне правомощието на министъра на финансите да определя максималната граница на средствата, които гражданите следва да заплащат за предоставянето на обществена информация. Менда Стоянова и колегите ѝ от ГЕРБ искат държавата да може да слага цени на обществената информация, които да превишават материалните разходи по предоставянето ѝ.

"Програма Достъп до информация" остро протестира срещу промяната в закона. Прогнозираният ефект ще бъде, че институциите от държавната и местната власт ще могат да слагат всякакви цени за предоставяне на публичната информация.

"На тези институции, които не желаят да са открити и прозрачни и да предоставят информация, ще се предостави още едно оръжие да мачкат гражданите по свое усмотрение", предупреждава ПДИ.

Споделяне

Още от България