Десетокласниците могат да кандидатстват за безплатни курсове по програмиране

Учениците от Х клас, които не учат компютърни науки, могат да минат безплатно 3-годишно обучение за приложни програмисти. За курсовете, които са в 5 центъра в страната, се кандидатства с тест, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Кандидатите трябва да се регистрират до 10 ноември на адрес https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe32eI8-4BuWcMTr0ncuTEVO2KqGRQ8u335xO_k2CNUV6PS5Q/viewform.

На 11 и 12 ноември те трябва да минат през онлайн тест, за чието решаване ще имат един час.

За обучението могат да кандидатстват ученици от всички области на страната, които в момента не се обучават по професии от направлението "Компютърни науки".

Одобрените кандидати ще учат програмиране в центрове, създадени съвместно от гимназии и университети. Центровете са в Пловдив - между математическата гимназия "Акад. Кирил Попов" и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", в Правец между Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи в града и Техническия университет - София, в София - между Технологичното училище "Електронни системи" и Техническия университет - София, в Русе - между Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" и Русенския университет, Бургас - към Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов" и университета „Проф. д-р Асен Златаров“.

На всеки одобрен ученик от по-далечно място ще се поемат разходите за път и храна.

Обучението ще е по нови учебни планове и програми, съобразени с научните достижения в областта на информационните технологии. Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя.

Всички, които завършат тригодишното обучение, ще получат професионалната квалификация "Приложен програмист".

Партньори на Министерството на образованието и науката по програмата са компании от бранша, както и Българската асоциация на софтуерните компании, Българската асоциация за информационни технологии, Клъстер информационни и комуникационни технологии и Българската аутсорсинг асоциация.

Още от България