Десни депутати се обявиха против ратификацията на проекта "Бургас – Вльора”

Десни депутати се обявиха против ратификацията на проекта "Бургас – Вльора”

При обсъждането на законопроекта за ратификация на тристранната конвенция за трансбалканската система петролопроводи „Бургас – Вльора” между Албания, България и Македония в парламента във вторник, депутати от дясната опозиция се обявиха против ратификацията.

На заседанието във вторник законопроектът беше обсъден, а гласуването му вероятно ще е в сряда.

В доклада на водещата комисия по енергетика към законопроекта се казва, че изграждането на петролопровода „Бургас - Вльора” е един от приоритетните енергийни инфраструктурни проекти на България с важно регионално значение. Неговата реализация ще доведе до повишаване на ролята на България в региона от геополитическа гледна точка. Проектът следва да се разглежда и като част от енергийната инфраструктура, съпровождаща трасето на Паневропейския коридор номер 8, се отбелязва още в доклада на комисията.

Нефтопроводът ще бъде с дължина около 870 км и трасето му ще преминава през България, Македония и Албания. Изграждането му ще струва около 1,2 милиарда евро при капацитет на транзита от 35 милиона тона суров петрол годишно.

Един от ефектите за страната от изграждането на петролопровода е очакваното ангажиране на български фирми в строителството на територията на България, се посочва още в доклада.

Тристранната конвенция е подписана от представителите на Албания, Македония и  България на 31 януари 2007 г.

Според Евдокия Манева от ДСБ, както тази конвенция, така и споразумението за Бургас - Александруполис са два проекта, които пораждат екологични рискове за България. Според Манева тук става въпрос за нарушаване на законодателството ни, защото българският закон за опазване на околната среда изисква екологична оценка на всички програми и планове, когато очертават рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, а такава не е направена и по двата проекта.

Иван Иванов от ДСБ каза, че парламентарната група на ДСБ не може да подкрепи ратификацията на конвенцията, тъй като в договора няма никакви гаранции за запълването на тръбата с 35 милиона тона петрол годишно, както и за наемане на български фирми и работници за осъществяване не само на строителството, но и на експлоатацията на петролопровода.

По отношение на текста за правата и задълженията на страните по договора за Бургас - Вльора Иван Иванов посочи, че той е много по-качествен от договора за Бургас - Александруполис, защото почива върху договора за Енергийната харта, по който трите държави са страни.

Нено Димов, също от ДСБ попита министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов как вижда икономическото развитие на Бургаския регион от проекта за Бургас - Вльора. През един малък залив, какъвто е Бургаският, ще минават три терминала, каза Димов и попита защо е взето решение за три, а не за по-малко и преценен ли е рискът какво би се случи от един евентуален разлив и колко ще струва отстраняването на последиците от него.  

Бойко Ватев от БНС обаче опонира, че депутатите от коалицията ще подкрепят ратификацията, защото проектът е добър и е основата на транзитен коридор номер 8.

Независимият депутат Мария Капон посочи, че както при Бургас - Александруполис, така и в случая става въпрос за регистрация в офшорни територии на банковите сметки, по които ще постъпят приходите от проекта. Според Капон това говори за непрозрачност на процедурата и корупционна схема.

Споделяне

Още от Бизнес