Децата искат от държавата модни дрехи и високи заплати за родителите си

Децата искат от държавата модни дрехи и високи заплати за родителите си

Доминиращата представа на децата за държавата е като за "бездънна каса за безплатни придобивки". Така от НЦИОМ обобщиха резултатите от изследване, проведено сред 600 деца в две възрастови групи – от 8 до 11 години и от 12 до 17 години, което бе представено в понеделник.

Държавата задължително да им осигурява облекла, дори модни дрехи, храна, закуски, униформи, учебници и помагала, очакват 13.4 на сто от децата. 12.1 на сто от тях акцентират върху задължение на държавата да осигурява добро образование и добри училища. 9.1 на сто смятат, че правителството трябва да се грижи за сираците, а 8.7 на сто - да пази децата и да им отпуска повече пари.

Недостигът на пари в семейството се разглежда от малките като недъг на държавата и не се приема като вина на родителите. Докато държавата се разглежда като "голямата каса", на родителите се приписват функции от типа "грижи и общуване", коментират социолозите. 43 процента от децата искат от родителите си безгрижно детство и свободен живот, като 26 на сто "приземяват" това до осигурена храна, дрехи и жилище.

Една трета от децата между 12 и 17-годишна възраст, подобно на по-малките, също смятат, че държавата е длъжник по отношение на парите, които отделя за тях. Те искат добри условия за живот, по-високи заплати за родителите и увеличаване на стипендиите.

Децата жертва на тормоз най-често в училище

Проучването сочи още, че децата стават жертва на тормоз най-често в училище. Близо 60% от децата между 8 и 11 години са били свидетели на насилие, побой и тормоз в училище, сочат резултатите от изследването Всяко трето хлапе пък е виждало побой на улицата, а едва 2% - вкъщи.

Всяко пето дете признава, че е било тормозено в училище. Това споделят 25% от момчетата и 17% от момичетата. 8% от децата сочат, че са ставали жертва на насилие на улицата. Отново момчета са по-често жертви на подобно насилие.

Една трета от учениците, които са били свидетели на насилие в училище, са били същевременно и жертви на насилие, сочи проучването.

Според отговорите на децата класният ръководител е човекът, който може да помогне при насилие в училище – половината от децата биха го потърсили в такъв случай. Всяко пето дете би се обърнало за помощ към родителите си при тормоз в училище.

Основните причини за насилието, според 45 процента от децата между 12 и 17-годишна възраст, се коренят в лошо домашно възпитание, докато 40 на сто смятат, че то е провокирано от алкохол и наркотици. На трето място - според 23 процента, причина за насилието е подражанието на лоши модели на поведение в обществото, 22 на сто го отдават на стреса, а 20 на сто - на проблемно детство.

Родителите дават оценка "3.82" по скалата от "2" до "6" на училищните власти, "3,75" - на педагогическите съветници към училищата, "3.63" - на Детската педагогическа стая, "3.63" - на дирекция "Закрила на детето" към МТСП, "3.51" на сто - на МОН, "3.40" - на неправителствени организации, и "3,02" - на Министерството на труда и социалната политика.

По-високи са оценките на тийнейджърите – "5.28" - за неправителствени организации, "5,27" - за дирекция "Закрила на детето" към МТСП, "4.73" - за Детската педагогическа стая, същата е и за педагогическите съветници към училищата, "4.61" - за МТСП, "4.37" - за МОН, и "4.34" - за училищните власти.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?