Децата реагират адекватно и негативно на корупцията

Децата реагират адекватно и негативно на корупцията

На 10 септември Центърът за образователни инициативи обяви резултатите от проведените по проект по програма ФАР "Образование против корупцията" три национални конкурса – за учителски методически разработки и примерни уроци и ученически конкурси за плакат и рисунка на антикорупционна тематика и училищни дейности в такава посока. Проектът бе разработен и осъществен при сътрудничеството на три организации - водеща неправителствена организация Асоциация "Център за образователни инициативи" с партньори Национална асоциация на училищните настоятелства и Сдружение "Родопа планина – 21-ви век".

Корупцията – социален феномен, засвидетелстван от най-древни времена – е един от обществените проблеми, спрямо който хората обикновено реагират с отчаяно примирение. Една от основните цели както на образователната програма „Антикорупция”, вече задействана в българското средно училище, така и на проекта, е насочена към създаване на обществена нагласа за премахване на това обществено примирение и приемане на корупцията като неизбежно зло, което намалява гражданската воля за противопоставяне.

Обучението показва съществуващите начини за борба с корупцията, които могат да доведат ако не до пълното ѝ премахване, то до свеждането ѝ до минимален размер.

Изпълнителите на проекта се обръщат към младите хора в България, чието отношение към корупцията утре ще създаде или толерирането, или обществената нетърпимост към тази социална болест, към техните учители и към училищните настоятелства, чрез които родителите участват в управлението на образованието на своите деца.

Трите конкурса – за учителски и ученически разработки – показаха, че темата за борбата с корупцията предизвиква обществен интерес. За съжаление обратната връзка показа и едно друго обстоятелство – липсата на знание и разбиране как може да се води резултатна борба с корупцията, липсата на местна експертиза за консултиране на антикорупционни дейности и малкото местни самоорганизирали се младежки групи, които се опитват да намерят начина да повлияят за ограничаване на корупцията и да си извоюват по-добро качество на живот в една по-добра социална среда.

Проектът ще създаде въз основа на работата на образователни експерти под ръководството на доц. Захари Захариев и на конкурсните разработки като добри практики необходимото методическо пособие за преподаване на антикорупционни познания в средното училище - Учителски наръчник "Антикорупция", разработен и на базата на гражданската оценка на резултатите от досегашното обучение и от обратната връзка от родители и ученици, обучавани по програма "Антикорупция" в рамките на КОО "Гражданско образование".

Проект "Образование против корупцията" вече осъществи 6 обучения, организира учителски и ученически конкурси, подготвя Учителския наръчник, ще организира и проведе обучителна среща на инициаторите на младежкия дискусионен клуб "Антикорупция" в Смолян с техни връстници от други населени места, които също вярват, че може да се противостои на корупцията.

Но както всички проекти и този проект свършва – в края на м. ноември 2007 г. На 9 декември е Световният ден за борба с корупцията. Участниците в проекта и хората, които разбират, колко е важно да се противопоставяме на корупцията, за да не ѝ позволим да задуши социалната справедливост и възможностите на всеки за социален успех, ще се присъединят към събитията, за подготовката на които проектът ще допринесе.

Но трябва ли отбелязването на Световния ден за борба с корупцията или превенцията и борбата с корупцията да остават дело само на ентусиасти или на лично засегнати и затова мотивирани? Ние всички сме засегнати от наличието на корупция в нашето общество. Световно признато и прието е, че борбата с корупцията може да има истински успех само ако се води глобално и всички хора приемат, че корупцията засяга всички тях, че борбата с корупицята е задача на всекиго.

Отличените участници в нашия проект "Образование против корупцията" са само една малка част от тези, които са осъзнали важността на борбата с корупцията и с участието си в конкурсите ни заявяват своята готовност да направят нещо за едно по-малко корумпирано общество.

Хора, помислете: вашето включване може да помогне за тази социална справедливост, при която способният няма да бъде изместван от "връзкаря", обикновеният гражданин няма да бъде ощетяван за сметка на властимащи или на техни близки. Няма да заплащате пари за услуги, които ви се полагат по право, нито да се страхувате, че някой ще "даде повече" и вземе това, което трябва да бъде ваше. Трябва просто да повярвате, че има начини за справяне с корупцията. И да научите тези начини – с образование против корупцията.

*Публикуваме наградени плакати, създадени от ученици

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?