Децата с увреждания ще бъдат изведени от старите домове до края на годината

В социална инфраструктура ще бъдат инвестирани около 100 млн. лв. до 2020 г.

Новият център от семеен тип за настаняване на деца с увреждания или без родители в столичния квартал "Надежда"

Всички деца с увреждания ще бъдат изведени от старите домове до края на годината. Те ще бъдат настани в нови и модерни центрове, където ще получават комплексни медицински и социални услуги. Това обеща вицепремиерът и министър по труда и социалната политика Ивайло Калфин при откриването на нов център за настаняване от семеен тип в столичния квартал "Надежда".

В новите центрове се настаняват освен децата с увреждания и такива от домовете за деца без родителска грижа.

Вече има построени близо 100 нови модерни домове в цялата страна. В тях са настанени общо около 1000 деца. Средно в един дом има между 12 и 14 деца.

Новите центрове се изграждат по европейски проект, който получи висока оценка от страна на Европейската комисия. Финансирането на къщичките става по оперативната програма "Регионално развитие", а от оперативна програма "Човешки ресурси" осигуряват заплащането на персонала.

"При изпълнението на такъв тип проекти и инфраструктура със съвместни усилия залагаме не само на открития подход, но и на промяната в нас, в мисленето и в грижата за лишените от родителски грижи деца и тези с увреждания. Те са нашите деца и трябва да имат равен шанс и достъп, заедно с останалите", каза министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.

През 2010 г. нямаше предвидени средства за осигуряване на по-добра инфраструктура за живеене на децата с увреждания. Тогава, заедно с Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето, обърнахме модела за отглеждането на тези деца като пренасочихме 105 млн. лв. в изграждането на 132 центъра за настаняване от семеен тип и 26 защитени жилища, допълни Павлова.

В София са изградени 13 центъра за настаняване от семеен тип и три защитени жилища, като инвестицията е почти 10 млн. лв.

До края на годината трябва да бъдат изградени още 42 центъра на територията на цялата страна.

Според министър Павлова предизвикателството за периода 2014-202 г. е да се реши как разумно да продължат инвестициите в социална инфраструктура.

В бюджета на новата оперативна програма "Региони в растеж" са заложени 100 млн. лв. за социална инфраструктура, като обхвата на мерките за по-добри условия за живот се разширява и освен децата, средства ще бъдат отпускани и за нови домове за възрастни хора.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?