Децата в четири столични детски градини ще учат по австралийска програма

Децата в четири столични детски градини ще учат по австралийска програма

Децата от четири столични детски градини ще учат пилотно по австралийската програма за ранно детско развитие KindyROO (КиндиРу).

Пилотният проект бе одобрен от столичния кмет Йорданка Фандъкова и екипа ѝ при учредяването на инициативата “Първите 7 години”, партньори, в която са Българският Червен кръст, Българската педиатрична асоциация, Столичната община, Националната мрежа за децата, Държавната агенция за закрила на детето и КиндиРу България.

По новата система ще се учи от учебната 2016-2017 г. в ДГ №134 с директор Ирина Якимова, ДГ №19 с директор Афродита Ильовска, ДГ №127 с директор Татяна Бакалова и ДГ №172 с директор Иванка Иванова.

Чрез специфична, научно обоснована методика се подобряват основните умения на децата за овладяване натялото и се извършва подготовка за социалното и емоционалното им поведение в класната стая.

Програмата за детските градини представлява комплекс от упражнения, съобразени с възрастта на децата. Чрез ежедневни 25-минутни занимания се потискат първични рефлекси, спомага се за интегриране на всичките 7 сетива. (Към познатите 5 сетива са включени още 2 - балансът и проприоцепцията - осъзнаването на тялото.)

Програмата е както за напълно здрави деца, така и за децата, които имат проблеми в развитието. Тя ще се въведе в 3 групи по възрастов признак.

В Австралия системата е въведена в детските градини и се ползва в редица основни училища. Резултатите, отчетени чрез национално представително изследване, са по-висока езикова и математическа грамотност у децата, които са посещавали заниманията по програмата в сравнение с връстниците им, които не са участвали. Участвалите деца пишат
по-красиво от връстниците си.

Те се съсредоточават по-успешно в час, седят по-правилно, проявяват ангажираност към учебния процес. Те имат по-овладяно поведение в свободните игри и междучасията. Тези деца по-лесно следват инструкции, по-бързо и точно усвояват нов учебен материал. Най-важният резултат е, че се повишава неврологичната възраст на децата, особено на тези, които участват в програмата 5 дни в седмицата – техните резултати видимо се подобряват, те са по-успешни в училище и в живота.

Споделяне

Още от България

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?