Детски надбавки и за родителите с доход между 400 и 500 лв.

Детски надбавки и за родителите с доход между 400 и 500 лв.

Семействата с месечен доход за всеки член между 400 и 500 лева също ще получават детски надбавки, но не в пълния им размер, а 80% от него. Освен това се увеличава размерът на самите надбавки за 2018 година, съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в петък.

От 2018 година се предвижда месечната помощ за отглеждане на дете да се увеличи от 37 лева на 40 лева за семейства с едно дете. За семейства с две деца помощта ще се повиши от 85 лв. на 90 лв., а за семейства с три деца – от 130 лв. на 135 лв. Помощи в този размер ще получават домакинствата с до 400 лева. месечен доход на човек.

За първи път кръгът на получаващите детски надбавки се разширява и за семействата с доход от 400.01 лева до 500 лева на човек. Те ще вземат 80% от пълния размер на помощта. Например семейство с едно дете ще получава 32 лв., а с две деца - 72 лв. Така добавки ще могат да получават семейства с доходи, близки до средните за страната. Очаква се по този начин подпомаганите домакинства да се увеличат с около 20 000, а общият брой на децата, за които се плащат този вид помощи, да надхвърли 672 000.

Подоходният критерий за получаване на еднократна помощ при бременност, еднократна помощ за първокласници и месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година се планира да се увеличи от 400 лв. на 450 лв.

В проекта на Закона за държавния бюджет за 2018 г. е заложен и ръст на гарантирания минимален доход, който от 2009 г. е замразен на 65 лв. За догодина се предвижда той да се повиши на 75 лв., като това увеличение ще доведе до ръст на различни социални плащания.

Например, месечните добавки за социална интеграция, които се получават от над 500 000 хора с увреждания, ще се увеличат с 15%. Броят на лицата и семействата с право на помощи за отопление се очаква да стигнат 220 000.

От 2018 г. за първи път бюджетното финансиране за социални и лични асистенти и домашни помощници за над 24 000 хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, надхвърля 68 млн. лв. По този начин ще се осигури работа на над 16 000 социални асистенти и ще стане по-устойчиво финансирането на тази услуга, което досега получаваше пари основно по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?