Детските надбавки на 4 500 семейства са спрени заради отсъствия и липса на ваксини

През 2012 година са били спрени детските добавки на около 3500 семейства заради натрупването на повече от 5 неизвинени отсъствия на децата им в училище, а на други 1000 семейства - заради липсваща имунизация на дете. Това съобщи зам.-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова във вторник пред Дарик радио.

Според нея размерът на детските добавки трябва да се определя индивидуално за всяко семейство според конкретната нужда от финансова подкрепа и при изпълняване на нужните условия. Тя посочи, че ако се мисли за промяна в сегашните принципи на даване на семейните помощи, би следвало те да се отпускат на базата на индивидуалната оценка на всяко семейство.

През 2013-та година детските добавки запазват размера си от 35 лева за дете и се полагат само, ако доходите на семейството не надвишават 350 лева месечно на член от домакинството.

“Търсенето на нов подход в семейното подпомагане предполага сериозна обществена дискусия, но тя може да се случи до края на мандата на това правителство“, обясни Симеонова.

“На базата на лична оценка означава при сключване на индивидуален договор със семейството и поставяне на конкретни условия - ако то се имунизира, ако ти полагаш грижи и има добро качество на живот за това семейство. В противен случай нямаш право на тези помощи, тъй като ти не се показваш като добър родител. При такива условия, да, по-справедливо е там, където семейството се нуждае от по-голяма подкрепа, да я получава", коментира Симеонова.

Споделяне

Още от България