Девет факултета на СУ повишават таксите за новоприети студенти

Девет факултета на СУ повишават таксите за новоприети студенти

Таксите за обучение на новоприетите студенти в 9 факултета на Софийския университет "Климент Охрдиски" се повишават през учебната 2017/2018 година, реши Академичният съвет на висшето училище.

Промяната на годишните такси в част от факултетите се отнася единствено за новоприети студенти, докторанти и специализанти. Не се променят размерите на годишните такси за обучение на действащите студенти, докторанти и специализанти, приети преди учебната 2017/2018 година.

Без промяна остават годишните такси за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти в Биологическия факултет, Медицинския факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Физическия факултет, Факултета по педагогика и Юридическия факултет.

Няма промяна на таксите за кандидатстване в Софийския университет за учебната 2017/2018 година и те остават 30 лева за явяване на изпит и 30 лева за участие в кандидатстудентската кампания и класиране. Няма промяна и в таксата от 50 лева за конкурсен изпит на кандидат-докторанти.

Академичният съвет реши да бъде намалена таксата за обучение на студенти редовно обучение, приети в специалност "Математика" на Факултета по математика и информатика от 800 лева на 640 лева. Първокурсници, приети с максимален бал в специалностите "Математика" и "Статистика", ще бъдат освободени от такса за първата година на обучение.

Академичният съвет прие увеличение на годишните такси за обучение на новоприети студенти и докторанти в:

Богословския факултет

 • за редовно обучение - от 540 лева на 560 лева;
 • за задочно обучение - от 246 лева на 300 лева.

Геолого-географския факултет

 • за редовно обучение в специалност "Регионално развитие и политика" - от 380 лева на 420 лева и за задочно обучение в същата специалност - от 150 лева на 300 лева;
 • за задочно обучение в специалност "Туризъм" - от 150 лева на 420 лева.

Историческия факултет

 • за редовно обучение - от 590 лева на 600 лева;
 • за задочно обучение - от 200 лева на 400 лева;
 • за задочно обучение на докторанти – от 450 лева на 900 лева.

Стопанския факултет

 • за редовно обучение в специалност "Стопанско управление" – от 380 лева на 460 лева;
 • за редовно обучение в специалност "Икономика" – от 340 лева на 460 лева.

Факултета по класически и нови филологии

 • за редовно обучение в специалностите "Японистика", "Кореистика" и ""Южна, Източна и Югоизточна Азия" – от 590 лева на 690 лева;
 • за задочно обучение на докторанти – от 600 лева на 1 000 лева.

Факултета по славянски филологии

 • за задочно обучение на докторанти – от 600 лева на 1 000 лева.

Философския факултет

 • за редовно обучение в специалност "Публична администрация" – от 380 лева на 420 лева;
 • за задочно обучение в специалност "Публична администрация" – от 150 лева на 300 лева;
 • за редовно обучение в специалност "Културология" – от 560 лева на 600 лева.

Факултета по химия и фармация

 • за редовно обучение на чуждестранни студенти в специалност "Фармация" – от 4 650 евро на 7 000 евро;
 • за обучение на чужд език на чуждестранни студенти – от 4 650 евро на 7 000 евро.

Факултета по начална и предучилищна педагогика

 • за редовно обучение – от 485 лева на 530 лева;
 • за задочно обучение – от 485 лева на 530 лева.

Академичният съвет реши да бъдат намалени таксите за редовно обучение на чуждестранни студенти – от 3 300 евро на 3 100 евро и за обучение на чужд език на чуждестранни студенти – от 3 000 на 2 550 евро, във Факултета по начална и предучилищна педагогика.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?