Девет издатели на ваучери за храна глобени за нелоялна конкуренция

Девет издатели на ваучери за храна глобени за нелоялна конкуренция

Заради нелоялна конкуренция са глобени дружества, отпечатващи и доставящи ваучери за храна на фирмите, които ги дават на работниците си и така се възползват от държавната субсидия за този вид разплащане. Санкции за общо 182 445 лв. са наложени на фирмите "Томбоу България”, "Виабел”, "Содексо Пасс България”, "ВМ Финанс Груп”, "ЛФС“, "Етап-Адресс“, "ЦБА Асет Мениджмънт“ и "Идънред България“. С 250 лв. е глобена "Чек Дежене България” за това, че е нарушила общата забрана за нелоялна конкуренция, съобщиха от антимонополната комисия в петък.

Установено било, че дружествата са сключвали при нулеви цени едногодишни договори с работодатели за периодично отпечатване и доставка на ваучери за храна в периода от 2009 г. насам.

 

Предлагането на цени, равни или близки до нула лева, е продиктувана от съображения на оператора да получи по нелоялен начин преднина при класирането в процедури по възлагане на обществени поръчки или да сключи повече договори, посочват от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

 

Тази контрастна разлика се компенсира с по-високи цени по други договори - действителните разходи по договор, предвиждащ нулева или близка до нула лева цена, сключен обикновено от оператора при участието му в процедура по ЗОП, се покриват от приходите му по договор, сключен при директно договаряне с работодател и съответно – договорена свободно по-висока цена. По този начин се изкривяват условията на конкуренция между операторите на пазара на услугите, предоставяни на работодателите, като чрез нелоялното офериране на цени под себестойност се гарантира спечелването на целеви договори, което представлява нелоялно привличане на клиенти, констатира КЗК.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?