Девет са кандидатите да правят бизнес модел на хъба "Балкан"

До две седмици ще е ясен изпълнителят на проучването за смисъла, цената и рентабилността на газовия център

Девет са кандидатите да правят бизнес модел на хъба "Балкан"

Девет консорциума между български и чужди компании са внесли оферти за изготвяне на предпроектното проучване за газовия хъб "Балкан" край Варна, съобщи пред Mediapool Георги Гегов, изпълнителен директор на държавния газов мрежови оператор "Булгартрансгаз". Дружеството е възложител на обществената поръчка с цена от 1.800 млн. евро без ДДС, половината от които са осигурени от Европейската комисия, подкрепяща поректа като такъв от общ интерес за Европа.

Крайният срок за подаване на офертите беше 1 ноември, предстои отварянето им. Оценката на предложенията и класацията ще отнеме десетина дни, максимум две седмици. След това, ако няма обжалвания на процедурата, ще се сключи договор за изпълнение на поръчката. Спечелилият кандидат ще има 170 дни на разположение, за да изработи предпроектното проучване, което трябва да даде живот на правителствената концепция за изграждането на газоразпределителния център край Варна , който да се захранва със суровина от различни източници и да извършва газова търговия.

Целта на предпроектното проучване е да оцени в детайли търговската и техническата жизнеспособност на проекта, да определи точния бизнес модел, да оцени рисковете от изпълнението му и да предложи стратегия за управлението на тези рискове. Анализите също така трябва да определят финализирането на регулаторната рамка на хъба и структурата на неговото финансиране.

Изпълнителят на поръчката трябва да анализира целевите пазари и да разгледа сценариите за търсене и предлагане на природен газ. Друга негова задача е да проучи подробно основните технически аспекти на проекта и да изготви предварителна екологична и социална оценка.

"Булгартрансгаз" иска да се проучат подробно най-малко три инфраструктурни варианта за маршрут, но това може и да се промени предвид ранния стадий на планиране на хяба, става ясно от съобщението на дружеството.

Трябва да се анализират северен и южен вариант, с различни опции за допълнителен капацитет на вход (15.75 млрд. куб. м годишно или 31.5 млрд. куб. м годишно) и западен маршрут с предвиден допълнителен капацитет от 15.75 млрд. куб. м. Предвидените за проучване маршрути са съгласувани с Изпълнителната агенция иновации и мрежи на ЕС, която съфинансира предварителните анализи.

Според предишни изявления на представители на правителството за захранването на хъба се разчита в голяма степен на доставки по газопровода "Турски поток", с който Русия смята да смени сегашния маршрут за доставки на газ до Европа през Украйна и до Балканите през Румъния и България. Точно 15.75 млрд. куб. м е капацитетът на планираната за Европа тръба на "Турски поток", която правителството на ГЕРБ смята да привлече за да стигне до хъба "Балкан". Друга възможност са договорените от 2020 г. доставки на 1 млрд. куб. м азерски газ, както и от Гърция през газовата връзка, чието изграждане се планира да тругне през 2018 г.

Досега обявяваната прогнозна цена на хъба е 2.4 млрд. евро, но от сега възлаганите анализи се очакват по-конкретни финансови параметри според маршрутите и капацитетите.

В рамките на поръчката ще се проучат подходящите бизнес модели, като се оценят различните модели на публично-частно партньорство и структурирането на собствеността. Това се стане на база оценка на проектните приходи (обем, тарифи) и разходи. Изпълнителят на анализите трябва да даде и препоръки за ролите и отговорностите на "Булгартрансгаз“ и потенциалните партньори по проекта, с цел осигуряване на най-ефективна и рентабилна структура.

Предпроектното проучване трябва също така да оцени рисковете пред проекта и да даде препоръки по отношение на търговските, регулаторните, техническите, инженеринговите, социалните и проектни рискове.

Трябва да се препоръча и жизнеспособна финансова структура за хъба, като вземе предвид бизнес модела и модела на собствеността, както и мерките за намаляване на рисковете. Газовата компания очаква препоръки за най-ефективната по отношение на разходите структура, включително налични публични финансови инструменти на ЕС;

Изпълнителят на поръчката трябва и да разработи подробна пътна карта по изпълнение на проекта, включваща всички бъдещи проектни фази до датата на пуск в търговска експлоатация.

От резултатите в предпроектното проучване зависи окончателното инвестиционно решение за реализирането на проекта.

При вземането на такова ще се формулират последващите фази за реализацията му до датата на търговска експлоатация и да разработи подробна финансова структура, която да обсъди с международни финансови институции и с инвеститори от частния сектор.

Възлаганите сега анализи ще позволят определянето на окончателните параметри на проекта (като дължина, диаметър, налягане и необходимо наземно оборудване и т.н.) и ще служат като основа за последващи дейности, свързани с проектиране и строителство, посочват от "Булгартрансгаз".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес