Деветашката пещера вече ще се стопанисва от община Ловеч

Деветашката пещера вече ще се стопанисва от община Ловеч

Екоминистерството ще предостави безвъзмездно Деветашката пещера за стопанисване от община Ловеч, се разбраха зам.-министърът на околната среда Евдокия Манева, областният управител на Ловеч Ваня Събчева и представители на централната и местната власти, екосдружения и спелеолози.

В момента собствеността върху защитената територия Деветашка пещера е публична държавна, но забележителността се нуждае от реален стопанин, който на място да полага необходимите грижи за нейното опазване и поддържане в съответствие с въведените режими за защита на мястото, приютяващо прилепни колонии, посочват от ековедомството. Затова пещерата ще бъде прехвърлена за управление от общината, а министерството на околната среда ще оказва на местната власт методическа и финансова подкрепа и пълно съдействие за осъществяване на контрол от районната екоинспекция.

 

Областната управа и общината ще изпратят до края на февруари в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предложения за промени в заповедта за обявяване на природната забележителност. Според местната власт трябва да се регламентират по-ясно режимите за достъп до пещерата и забранените дейности в нея, тъй като в момента разписаните правила създават предпоставки за различни тълкувания и спорове.

 

Коментирана е още, че в момента липсват законови регламенти за собствеността на пещерите, начините за тяхното управление, опазване и ползване, съобщиха от МОСВ. Заявена е готовност да се търсят решения за децентрализация, а не за вменяване на всички отговорности на централни органи на изпълнителната власт. Страните поеха ангажимент да внесат в МОСВ в кратък срок идеи и конкретни текстове, които министерството ще подложи на широко обществено обсъждане, допълниха от ековедомството.

 

Следа срещата е била направена проверка за състоянието на зимуващите прилепни колонии в пещерата. Установено, че те са разположени на 3 по-големи групи (от около 2 до 4 хил. екземпляра) и 4 по-малки групи (от около 100 до 500 екземпляра) от вида пещерен дългокрил. Има и група от около 80 екземпляра от вида дългопръст нощник. Всички екземпляри от двата вида са в състояние на пълна хибернация.

 

В първото подземно езеро (където е измерена температура на въздуха е минус 2 градуса) са намерени 30 мъртви екземпляра от вида пещерен дългокрил. Не може да се определи каква е конкретната причина за смъртта на прилепите – дали това е нормален естествен отпад от едва 30 екземпляра на фона на зимуващите около 12-14 хиляди, или е в резултат на продължителните ниски температури през януари, които в района са достигнали стойности от минус 18 до минус 24 градуса, или по други причини, обявиха от ековедомството.

 

През март месец предстои нова съвместна проверка за състоянието на колонията.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?