"Девин" вдига капитала си с 3 млн. акции на борсата

Общото събрание на акционерите на "Девин" АД е взело решение за увеличение на капитала - от 14 891 306 на 17 891 306 акции, чрез издаването на нови 3 000 000 акции,  съобщиха от инвестиционния посредник "Елана трейдинг". Посредникът ще структурира, пласира и  регистрира емисията за търговия на акциите на фондовата борса.

Всички акции от увеличението ще бъдат предложени за записване чрез публично предлагане. Предстои внасяне на проекта за първично публично предлагане в Комисията за финансов надзор.

След увеличението на капитала предложените 3 млн. акции ще формират free float от 16,8%. Други 1,2 млн. акции вече са собственост на физически лица, така че общият free-float ще достигне 23,5%.

Акционер с 92% в капитала на дружеството е „Девин Бетайлигунгз”, Австрия, част от фонда „Соравия екуити”, който пък е част от австрийската компания „Соравия груп”.

За първи път първична продажба на акции на българския капиталов пазар прави компания с чужд мажоритарен собственик.

Споделяне

Още от Бизнес