Диалогът между лекари и онкоболни "куца"

Диалогът между лекари и онкоболни пациенти не е достатъчно ефективен, болните не се чувстват достатъчно информирани за заболяването си и времето за консултации не е достатъчно. Това сочи проучване "Ефективност на диалога лекар-пациент в онкологичната помощ", чиито резултати бяха представени в четвъртък. То обхваща 105 лекари, 30 медицински сестри и 105 пациенти от София, Сливен, Плевен и други градове.

По-малко от половината анкетирани пациенти смятат, че са добре информирани за своето заболяване. Над една трета от тях пък не успяват да разберат поднесената им информация.

Над 90 на сто от анкетираните лекари пък не са преминали през специализиран курс по комуникация със своите пациенти.

Изследването показва, че в процеса на вземане на решение за лечението, диалогичността е нарушена и все още преобладава авторитарният модел, в който мнението на пациента няма съществено значение.

Повече от една трета от участвалите пациенти или не могат да преценят дали мнението им е важно за техния лекар, или смятат, че не е. Медицинските специалисти се чувстват уважавани от пациентите, но доста от пациентите не чувстват уважението на своите лекари.

Времето за диалог между онкоболни и медицински специалисти също се оказва недостатъчно. 80% от лекарите и 70% от пациентите искат да разполагат с повече време за разговори помежду си.

Резултатите от проучването показват, че се подценява и ролята на психолозите в процеса на лечение на онкоболните.

Споделяне

Още от България