Дигитализация на европейските администрации до 2022 г.

България се присъедини към декларацията по е-управление от Талин

Росен Желязков подписва заключителния документ

Администрациите на страните членки на ЕС да станат дигитални до 2022 г. се договориха страните на срещата на високо равнище по електронното управление в Талин. Подпис от страна на България под заключителния документ сложи председателят на Държавната агенция "Електронно управление" Росен Желязков, съобщиха от ведомството в петък.

Планираните мерки през следващите години включват още повишаване на дигиталните умения на гражданите и предоставяне на дигитални публични услуги.

Планирано е всички публични процеси да станат цифрови по подразбиране, което ще сведе до минимум досега на гражданите и бизнеса с чиновниците, тъй като ще имат изцяло дигитален достъп до администрациите, което ще гарантира достъпност и откритост на институциите.

За пълно въвеждане на принципа за еднократно събиране на данни през следващите години държавите членки на ЕС ще си сътрудничат в обмена на информация на национално, регионално, локално и трансгранично ниво.

Принципът за еднократно събиране и многократно използване на информацията ще бъде въведен и чрез подобряване на качеството и технологичната достъпност на данните в ключови регистри, както и чрез насърчаване на културата на повторно използване на информацията от администрациите.

За гарантиране на сигурността министрите по е-управление от ЕС декларираха воля за ускоряване на въвеждането на изискванията относно електронната идентификация и доверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар.

С декларацията от Талин държавите членки потвърждават готовността си за подобряване на координацията и обмена за увеличаване на стратегическия, оперативния, изследователския и развойния си капацитет в областта на кибер сигурността.

Ключова стъпка ще бъде възможността за гражданите и за бизнеса да управляват личните си данни, с които публичните администрации разполагат.

Държавите членки ще работят също така за разширяване на достъпа и за подобряване на качеството на отворени данни, ключови за икономиката и за обществото.

Министрите по е-управление се ангажират да работят за избягването на дублирането в различни сектори на вече разработени приложения и за повишаване на използването на решения с отворен код при създаването и надграждането на ИКТ системи и решения.

Насърчаването на повторното използване на притежавани или развивани за публичната администрация решения от страна на частния и неправителствения сектор също е сред мерките за по-пълно въвеждане на принципа за оперативна съвместимост в държавите членки.

През следващите години държавите членки на ЕС се ангажират още да предприемат стъпки за повишаване на дигиталните умения на всички равнища в публичните администрации, като необходима предпоставка за всяка успешна дигитална трансформация.

Страните трябва и да заделят адекватни и навременни ресурси за цифрова трансформация на всички равнища на публичните администрации, се казва още в текста на декларацията от Талин.

Напредъкът по изпълнението на документа ще бъде отчетен от австрийското председателство на Съвета на ЕС през октомври 2018 година.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?