Дигитализацията може да увеличи с 8 млрд. евро българския БВП до 2025 г.

Дигитализацията може да увеличи с 8 млрд. евро българския БВП до 2025 г.

Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България и така страната ни може да прибави до 8 милиарда евро към брутния си вътрешен продукт до 2025 г. А за целия регион на Централна и Източна Европа приносът може да е 200 милиарда евро,  според доклад "Възходът на дигиталните конкуренти: Как дигитализацията може да се превърне в следващия двигател на икономическия растеж в Централна и Източна Европа" на глобалната консултантска компания "Маккинси" ( McKinsey), представен във вторник в София.

Докладът измерва размера и темпа на растеж на дигиталните икономики на регионално ниво в десет държави: България, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения, Унгария, Хърватия и Чехия.

Анализът отчита, че между 1996 г. и 2017 г. десетте държави от Централна и Източна Европа, разгледани в този доклад, отчитат средно 114% увеличение на БВП на глава от населението, но през последните години традиционните двигатели на растежа започват да отслабват.

Икономиките в Централна и Източна Европа, включително България, са по-слабо капитализирани в сравнение с по-напредналите западно-европейски (капиталът е с 80% по-нисък в сравнение с този в най-големите страни от ЕС), разходите за работна сила нарастват с ниски и рекордно ниски нива - средно 5.2% през 2018 г. в България. Освен това производителността на труда изостава от Западна Европа.

Дигитализацията обаче може да добавя по един процент годишно допълнителен ръст на БВП за България до 2025 г. и да доведе до ръст на дела на дигиталната икономика на страната от днешните 5.2% до 16% от БВП след шест години, смята анализаторите на "Маккинси".

Те посочват, че днес дигиталната икономика в България представлява съпоставим дял в БВП, както в най-големите пет пазара на ЕС (6.7% срещу 6.9%)), но изостава от дигиталните лидери като Швеция, където този дял достига 9%.

Въпреки това, дигиталната икономика в България нараства повече от два и половина пъти по-бързо, отколкото в петте големи пазара на ЕС (8.2% спрямо 3.1%) през последните пет години и реално страната ни може да претендира да е дигитален конкурент. Причините са , че икономиката ни е сравнително малка и отворена като на другите дигитални конкуренти и дигиталните лидери и разчита на търговия (за разлика от големите западни икономики в ЕС и техните големи вътрешни пазари).

Съотношението на търговията към БВП в България - 131% през 2017 г. е сравнимо с 128% за дигиталните лидери и 137% за региона на ЦИЕ, което е значително по-високо от това на големите 5 пазара в ЕС (67%). България, заедно с останалата част от региона на Централна и Източна Европа, може да използва дигитализацията, като ефективно средство за навлизане в международни вериги за създаване на стойност. Комбинацията от отворен пазар и съсредоточаване върху дигитализацията беше успешна стратегия за растеж и при държавите дигитални лидери. Общите им ключови характеристики (размер, значение на търговията и отвореност) показват, че България е в много добра позиция да изгради подобен път към просперитета, смятат от "Маккинси".

За да осъществи тези планове България трябва да ангажира всички отговорни фактори в дигиталната трансформация. Бизнесът трябва да  ускори приемането на дигитални инструменти, за да увеличи своите  продуктивност  и печалба. Също така да се възползва от дигиталните решения за изследване на потребителските нагласи  и да стъпи на регионални и световни пазари.

Публичният сектор може да играе важна роля в трансформацията чрез използване на дигитални технологии за постигане на по-бързи, по-плавни процеси и услуги както за компаниите, така и за обикновените граждани. Хората също трябва да са активни; инвестирането в учене през целия живот, което ще им позволи да се възползват от новите възможности на пазара на труда. Те трябва да са по-гъвкави в кариерата си.

Политиците могат да подкрепят процеса на много фронтове. Те могат да насърчат приемането на технологии както от публичния, така и от частния сектор. Могат да подобрят екосистемата за стартиращи фирми и възможностите за дигитални иновации. Те могат също така да подпомагат работниците чрез създаване на програми за движение, насочени към "преквалификация" и "повишаване на квалификацията" на работниците.

Споделяне

Още от Бизнес