Дипломите за висше образование от САЩ и Канада ще се признават без заверка

Дипломите за висше образование от САЩ и Канада ще се признават без заверка

За признаване в България на дипломите за висше образование от САЩ и Канада вече няма да е нужно те да са легализирани и заверени с апостил, съобщиха от правителствената пресслужба. Изискването отпада и за завършилите в легитимни висши училища в редица други държави като Израел, Австралия, Нова Зеландия, които са подписали т. нар. Лисабонска конвенция.

Към момента легализация и заверка с апостил не се изисква за дипломите от държавите от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Облекчението за дипломите от други държави се въвежда с промяна в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Целта е да се намали административната тежест за гражданите и да се улесни образователната и трудова мобилност.

Изискването за легализация или полагане на апостил върху документите, издадени от образователни институции в страни членки на ЕС и ЕИП, беше премахнато през 2016 г. Сега режимът се прилага и за държавите от Лисабонската конвенция, а мотивът е, че те поддържат регистри, в които автентичността на документите лесно може да се провери.

Заверката с апостил по принцип се прави в държавата, в която е издадена дипломата.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?