Директните плащания за земеделците ще започнат в края на януари

Директните плащания за земеделците ще започнат в края на януари

Директните плащания за кампания 2015 за земеделските производители ще започнат в края на януари. Това съобщи Държавен фонд "Земеделие".

Съгласно европейското законодателство плащанията за съответната кампания се извършват максимум на два транша.

Подпомагането по схемата за единно плащане на площ през януари ще се извърши преди да е минала процедурата по разрешаване на двойно декларираните площи.

Изчисленията ще бъдат направени по предварителен слой "Площи, допустими за подпомагане", а финалната оторизация ще е на база разрешени застъпвания и окончателен слой "Площи, допустими за подпомагане".

В началото на февруари ще започнат плащания по мярка 10 Агроекология и климат, мярка 11 Биологично земеделие и мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения (необлагодетелствани райони).

По Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури субсидиите ще се дават на земеделските стопани в началото на март.

Подпомагането по Схемата за преразпределително плащане е предвидено за началото на април.

Превеждането на средствата по Схемата за зелени директни плащания се очаква да започне през май 2016 г. Този срок се налага поради факта, че зелените изисквания са изцяло нов елемент във всички държави-членки, а и към момента в Европейската комисия все още дискутират възможностите за опростяването им, е посочено в съобщението.

Всички индикативни ставки са публикувани на сайта на Държавен фонд "Земеделие".

Окончателните ставки по схемите ще станат ясни след приключването на необходимите административни проверки, непосредствено преди извършване на плащането по съответните схеми.

Споделяне

Още от Бизнес