Директорите на приходните агенции запазват постовете си заради преизпълнен план

Бойко Борисов, сн. БГНЕС

Директорите на приходните агенции няма да бъдат сменяни и ще запазят постовете си, защото са преизпълнили задачата, дадена им в началото на годината. Това обяви в четвъртък премиерът Бойко Борисов в профила си във "Фейсбук".

”В края на последния работен ден за 2015 година, Министерството на финансите отчете 2.854 млрд. лева ръст на приходите спрямо края на 2014 година. Този ръст се дължи основно на увеличените постъпления от данъци - с близо 1.9 млрд. лв., както и увеличените приходи от акцизи - с 0.5 млрд. лв. Тези резултати надвишават значително параметрите на задачата, която поставих в началото на годината на директорите на приходните агенции, затова, както бях обещал, те ще запазят постовете си”, посочва Борисов.

По прогнозни данни на Министерството на финансите към 30 декември 2015 година приключва с 2.8 млрд. лева ръст на приходите. Отнесени към брутния вътрешен продукт приходите по консолидираната фискална програма нарастват от 35,2% от БВП за 2014 г. на 37,5% от БВП за 2015 г., което представлява увеличение с 2,3 процентни пункта. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 2 096,6 млн. лв. и 757,7 млн. лева.

В частта на приходите по националния бюджет най-значително се увеличават постъпленията от данъци (с близо 1.9 млрд. лв.), като ръст се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски.

Косвените данъци нарастват с близо 1 млрд. лева спрямо същия период на предходната година, като само приходите от акцизи нарастват с около 0.5 млрд. лева (12 на сто). Значителен ръст се отчита и при приходите от социални и здравноосигурителни вноски, корпоративните данъци и други.

По предварителни данни и оценки се очаква дефицитът по консолидираната фискална програма на касова основа за 2015 г. да възлезе на около 2 287 млн. лв. или 2.66% от прогнозния БВП. За сравнение, за предходната година бе отчетен дефицит по КФП в размер на 3 072.9 млн. лв. (3,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВПбюджетната позиция се подобрява с 1 процентен пункт.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на 34 550.4 млн. лв., което е близо до годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 32 482.0 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към края на 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 946,4 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Споделяне

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?