Дирекциите "Социално подпомагане" приемат молби за еднократната помощ за ученици

Дирекциите "Социално подпомагане" приемат молби за еднократната целева помощ за ученици, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Приемат се молби за еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 година. Размерът на помощта е 250 лева.

 

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.

 

Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

 

Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември 2013 година. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

 

През 2012 г. еднократна помощ за първокласници - тогава в размер на 150 лева - получиха 45 277 деца, а начислената обща сума бе 6 791 550 лева, посочват от Агенцията по заетостта.

Споделяне

Още от България