Дирекция в МОСВ с бонуси над 500 хил. лв. през април

Дирекция в МОСВ с бонуси над 500 хил. лв. през април

Бившият екоминистър Емил Димитров – Ревизоро одобрил през април служителите на дирекцията, отговаряща за оперативната програма "Околна среда" (ОПОС) да получат над 500 хил. лв. бонуси за предходните три месеца. Взетата от тях сума е с 200 на сто по-висока спрямо предходни периоди, докато средният процент на допълнителните материални стимули за останалите служители на ведомството е 40%. Това съобщи пред журналисти в петък служебният министър на околната среда и водите Асен Личев.

"Вероятно, защото ОПОС е отхвърлил 2 задачи, които съставляват дефицита на министерството в размер на 8.5 млн. лв.", допусна той, но не даде повече подробности по случая с аргумента, че "тази история е още на фаза проучване" и данни ще има по-късно. Не бе казано и колко души са взели солидния бонес.

Личев посочи още, че относно екооценката на плана за възстановяване и устойчивост, по който ще се финансират от евробюджета проекти за постигане на климатични цели, ведомството е дало възможно най-кратката процедура. Целта е "да не спъваме усилията на правителството", каза той.

Кабинетът си е поставил за цел да преработи подготвения от ГЕРБ план и да го внесе за одобрение в Брюксел в рамките на мандата си, за да може до края на годината страната ни да получи 13 на сто от предвидените за нея безвъзмездни 12 млрд. лв.

На пресконференцията директорът на Изпълнителната агенция по околна среда Росица Карамфилова представи данни за състоянието на околната среда според данните за 20019 т. сравнени с предходни години. От тях става ясно, че няма особен напредък за подобряването на качеството на въздуха.

Основните замърсители на въздуха и специално парниковите газове намаляват. Транспортът изхвърля три пъти по-малко въглеродни емисии спрямо 2000 г. и с 8 процента под излъчените през 2018 г.. Въпреки това сериозен проблем остават фините прахови частици (ФПЧ). Повече от половината население на страната – 60.8 на сто, е изложено на замърсяване с ФПЧ 10 над пределно допустимите норми.

От 2010 до 2019 г. се увеличава населението, свързано с пречиствателни станции за отпадни води – от 47.8 на сто да 646.6 процента. Запазва се тенденцията за подобряване качеството на повърхностните води в страната, растат обработваемите земи и почвите са в добро състояние, отчете още Карамфилова.

За периода 2004-2019 г. площта на защитените територии се е увеличила, горите боледуват по-малко и са се подобрили екосистемите в тях, сочат още данните на агенцията.

Споделяне

Още от България