Дискусия по проектозакона за екологичната отговорност

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?