Дистрибутори на горива недоволни от отстъплението за ведомствените бензиностанции

Дистрибутори на горива недоволни от отстъплението за ведомствените бензиностанции

Дистрибутори на горива изразиха недоволството си от отстъплението на държавата от намеренията ѝ да свърже ведомствените бензиностанции директно към системата за наблюдение на агенцията за приходите, каквото е изискването за останалите обекти за зареждане с горива.

Според Българската петролна и газова асоциация (БПГА), крайно недостатъчни и палиативни са предложените от Министерство на финансите промени в първоначалния вариант на наредбата Н-18 относно изискванията към лицата, извършващи зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива.

В началото се предвиждаше резервоарите за съхранение на ведомствените бензиностанции да бъдат оборудвани със средства за измерване и отчитане на количествата горива в тях. След протести и заплахи от селскостопански производители да стачкуват, ведомството смекчи изискванията към тях и те ще са длъжни само да дават данни за съдовете и съоръженията за зареждане и съхранение на горива, както и на средногодишни количества потребено гориво.

Тази информация не може да осигури ефективен контрол върху доставките и движението на течните горива и в крайна сметка обезсмисля идеята за ограничаване на сивия сектор в икономиката чрез по-пълен контрол върху крайното разпространение на горива в страната, смятат от организацията. Според нея е притеснително, че новият вариант на проекта се явява своеобразно отстъпление под натиска на заплахите с протести от страна на някои браншови организации.

След като анализът на самото Министерство на финансите показва, че над една трета от потреблението на дизелово гориво в страната се извършва на практика нелегално, за нас е напълно необяснимо защо за пореден път държавата отстъпва от въвеждането на еднакви за всички правила по отношение на съхранението, доставките и движението на течни горива, пише в становището на БПГА.

Според асоциацията, когато става дума за законови изисквания, всички търговци и дистрибутори на горива трябва да се съобразят с тях, както направиха търговските бензиностанции във връзка с внедряването на нивомери и системи за връзка с НАП.

Размерът на необходимата инвестиция за техния монтаж е пренебрежимо малък на фона на облекченията, с които протестиращите сектори се ползват – държавни помощи във вид на намалени акцизни ставки (80 милиона лева годишно), европейско субсидиране (над 1 милиард лв годишно), липса на задължение за влагане на биокомпонент и др., смятат от БПГА.

В конкретния случай имаме цял "сектор в сектора”, който е оставен не само извън контрол и отчетност, но и извън всякакви правила за безопасност, тъй като съхранява неизвестно количество взривоопасни и лесно запалими вещества в съдове и съоръжения, за чийто брой, вид, местоположение и техническа пригодност никой не следи, посочват още в становището си членовете на асоциацията.

БПГА смята, че заплахите с протести не са никакво основание за третиране на определен брой участници на пазара на горива по привилегирован начин. Затова организацията обръща внимание, че не би си позволила да призове своите членове с техните над 17 000 служители към протестни действия, а разчита на ползотворен диалог в защита на принципа за равнопоставеност на пазара на течни горива в България, .

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?