ДКД предложи на правителството да одобри прелицензирането на "МобилТел" и "Мобиком"

Държавната комисия по далекосъобщения предложи на Министерски съвет да одобри прелицензирането на "МобилТел" и РТК "Мобиком". Двете компании ще трябва да платят глоби за неправомерно изграждане на радиорелейни станции, които са съответно 550 хил.лв. и 175 хил.лв.

Новите лицензи, които ще получат двете компании, ще са валидни до изтичането на разрешителните, издадени по стария закон за далекосъобщенията. Това означава, че GSM операторът ще трябва да поиска нов лиценз в средата на 2006 г., а РТК "Мобиком" - в средата на март 2005 година.

Много е вероятно обаче това да не се наложи, защото новата стратегия за приватизация на БТК предвижда тя да получи лиценз за трети GSM оператор. Тази мобилна мрежа сигурно ще бъде обслужвана от РТК "Мобиком", в която държавата притежава 51% от акциите.

Прелицензирането на "МобилТел" ще зависи от това дали компанията ще изпълни условията, поставени от ДКД на 7 март. Според тях собствеността на акциите на оператора трябва да се прехвърли до 7 април от регистрирания на Бахамите "Истърн маркет телеком фънд" на "Лев Леваев телеком холдинг". Това дружество пък от своя страна трябва да промени регистрацията си от Ротердам на място, което не е офшорен център.

От "МобилТел" съобщиха за Mediapool, че пререгистрацията вече е изпълнена, а прехвърлянето на акциите от регистрирания на Бахамите фонд на компанията на Лев Леваев ще се осъществи в близките дни. Държавната комисия по далекосъобщенията щяла да получи документацията по промяната на собствеността преди края на следващата седмица.

Споделяне

Още от Бизнес