ДКЕР ще определя тавана на такса мощност за домакинства с изключено парно

Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) ще определя тавана на такса мощност, който плащат домакинствата с изключено парно. Това реши правителството, което в четвъртък прие наредба за регулиране на цените на топлинната енергия.

Целта е след 1 януари 2005 г., когато ще се въведат регионални цени на парното, топлофикациите да не злоупотребяват с размера на таксата мощност, обясни председателят на ДКЕР Константин Шушулов, цитиран от Дарик радио.

Таксата за мощност вече ще се определя не за кубичен метър, а за мегаватчас, както се определя и цената за потребената топлоенергия.

Тази година е последната, в която цените на парното ще се определят от правителството, напомни Шушулов. До 1 юли кабинетът трябва да гласува, по предложение на енергийния министър, поредното 10-процентно поскъпване на парното. То е последното от одобрения през 2002 г. график за поетапно поскъпване на парното и тока за битовите потребители.

От догодина, когато се въвеждат регионалните цени на парното, те ще се предлагат от топлофикационните дружества пред ДКЕР, която ще ги утвърждава след обществено обсъждане. От ДКЕР не очакват да се получат големи разлики в цените на топлинната енергия за отделните градове.

В наредбата е записано, че енергийните предприятия ще могат да договарят, предлагат и прилагат по-ниски от определените от ДКЕР цени, но при условие, че това не води до кръстосано субсидиране между отделните групи потребители.

Наредбата позволява топлофикационните дружества да предлагат за утвърждаване от ДКЕР на цени на топлинната енергия от различни видове топлоносители. Всеки параметър от цените трябва да бъде обоснован и да е възможно неговото точно отчитане при изчисляване на крайните цени.

Наредбата за регулиране на природния газ допуска ДКЕР да прилага три метода при регулирането на цените - норма на възвращаемост на капитала, нетна настояща стойност и регулиране чрез стимули.

Газовите дружества ще предлагат за утвърждаване от комисията на групи потребители, разпределени в зависимост от сходни характеристики на потребление или по друг признак. За всека от тях ДКЕР ще одобрява цени за присъединяване към газопреносната и газоразпространителната мрежа, а разглеждането на предложенията ще става на открити заседания.

Константин Шушулов определи като основни цели на двете наредби създаването на конкурентен пазар на природен газ, премахване на субсидията в топлоенергийния сектор и създаването на регионални цени за топлофикациите.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: