ДКЕВР обвини ЕВН, че пречи на връчването на актовете за нарушения

Глобеното дружество изненадано от некоординирани действия на регулатора

Енергийният регулатор обвини в сряда електроразпределителното дружество ЕВН, че е възпрепятствало негови служители да му връчат актове за административни нарушения, установени при извършения в началото на годината регулаторен одит, на чиято база операторът може да бъде глобено за всяко констатирано нарушение с минимум 20 хил. лв. до 1 млн. лв.
 
ЕВН от своя страна се изненада от реакцията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която им дава разнопосочни указания за мястото и времето за връчването на актовете и след като нейни представители се появили изненадващо в офиси в Пловдив и компанията не успяла да им осигури исканите условия за предявяването на нарушенията, на ЕВН бил написан нов акт с потенциална глоба. Комисията също така обвини  австрийското дружество, че по този начин нарушава лицензията си.

Поредната препирня между регулатора и ЕВН тръгна след като комисията обвини, че компанията ги възпрепятства. В съобщение на ДКЕВР се посочва, че "във връзка с установените нередности при проведените одити на електроразпределителните дружества и започналото  изготвяне на констативни протоколи и връчване на актове за установяване на административни нарушения,имаше забавяне на работата по вина на ЕВН, тъй като дружеството декларира, че може да осигурява само един представител, който да приема актовете в сградата на ДКЕВР". "Тъй като това би забавило много текущата работа, с писмо председателят на ДКЕВР Боян Боев уведоми дружеството, че експерти от комисията ще отидат в Пловдив в дните от 17 до 20 юни", посочват още от регулатора. От ЕВН съобщили, че не могат да осигурят свой човек на 17 юни в Пловдив и затова ще изпратят такъв в София, но представител на комисията отишъл на 18 юни на място, "но от страна на лицензианта не е оказано никакво съдействие4, обясняват от комисията и допълват, че така дружеството отново нарушава задълженията си по лицензията

Версията на ЕВН, подкрепена с копия от кореспонденцията им с ДКЕВР, обаче е друга.  Дружеството съобщи, че на 12 юни е получило писмо от регулатора, който кани представители на ЕВН в София да получат актовете си на 16, 17, 18, 19 и 20 юни от 10 часа. В резултат на това е организирано пътуването на човек на ЕВН за всяка от посочените дати и  в сградата на комисията в София.

На 16 юни обаче от комисията се получава ново писмо, в което повторно се отправя покана за посещение на 17,18, 19 и 20 юни в София, но се посочва още, че на същите дати ЕВН трябва да осигури упълномощени представители за съставяне и връчване на актовете и в своята сграда в Пловдив, включително работно помещение и принтер, но не се уточнява часа и в коя точно сграда на ЕВН ще отиде експерт от ДКЕВР.

Дружеството още същия ден информира, че за 17 юни не може да осигури приемане на представители на ДКЕВР в Пловдив. Тъй като не получава отговор, ЕВН на 18 юни – сряда, отново пише на регулатора и припомня, че е организирало посещение на свой служител в София и обръща внимание, че така ще бъдат спестени време и средства за пътуване на представители на регулатора до Пловдив.

Така днес мрежовият оператор бил изненадан от посещение на хора от ДКЕВР в Пловдив, докато негови служители са в сградата на регулатора в София.

"Още по-голяма беше изненадата на дружеството, когато невъзможността на компанията да реагира на момента, с предоставяне на изисканото от представителите на ДКЕВР самостоятелно работно помещение и цялата съпътстваща го техника и консумативи, бяха интерпретирани като "възпрепятстване“, заявиха от ЕВН.

Дружеството обяви, че за да не получи подобно обвинение и акт с глоба на 19 юни, ще осигури свои хора в София и друг свой пълномощник в своята административна сграда в Пловдив, както и работно помещение и принтер за представители на комисията.

Споделяне

Прикачени файлове

Още от Бизнес

Какво правителство е добре да има сега?