ДКСИ няма право да разполага с архива на "Андреев"

Петчленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожни текстовете в постановлението на Министерски съвет, по силата на които архивът на бившата комисия по досиетата трябваше да премине към Държавната комисия по сигурността на информацията. Взетото днес решение е по делото, заведено през декември от зам.-председателя на комисията "Андреев" Евгени Димитров. То не подлежи на обжалване и влиза в сила от публикуването му в Държавен вестник. "Спечелихме делото! Съдът ясно каза, че не може ДКСИ да разполага с документите и да ги ползва за литературно четене", бе коментарът на Димитров. Той добави, че решението на ВАС превенира използването на архива за други цели.

Преди няколко седмици той обяви, че в този архив се съдържат около 550 необявени имена на щатни и нещатни сътрудници на бившите ДС и РУГЩ от съдебната власт, медиите, университетските преподаватели и други. Според него, след решението на съда, тези документи трябва да отидат в Държавния архивен фонд. Преди две седмици те бяха заключени, когато с помощта на полиция ДКСИ се настани в стаите на бившата комисия "Андреев".

Спорът всъщност се дължи на груб пропуск, допуснат от авторите на закона за класифицираната информация още при приемането му в Народното събрание през пролетта на 2002. С преходните и заключителните разпоредби на нормативния акт те закриха комисията "Андреев", но забравиха да напишат кой е правоприемник на архива ѝ. За да запълни тази дупка, през есента на миналата година правителството прие постановление, по силата на което бе създадена ликвидационна комисия, чиято основна дейност е да прехвърли всички активи на хората на Методи Андреев към новата комисията по сигурността на информацията.

В решението си петчленният състав на ВАС указва, че в тази част на постановлението правителството е излязло извън дадените му по Конституция правомощия. Според съдиите, единствено Народното събрание е органът, компетентен да реши при кого трябва да отиде архива и трябва да го каже в закон.

Евгени Димитров днес заяви, че членовете на бившата комисия ще прехвърлят архива в Държавния архивен фонд, докато Народното събрание вземе това решение.

Председателят на ДКСИ Цвети Маркова отказа коментар на решението с мотива, че все още не се е запознала с него.

В решението си ВАС отхвърля молбата на Евгени Димитров да бъде обявена за нищожна друга от разпоредбите на правителственото постановление - относно правомощията на самата ликвидационна комисия и доколко нейните членове имат правото да боравят с класифицирана информация.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?