Дневният ток поскъпва с 0.8 ст. от юли

Дневният ток поскъпва с 0.8 ст. от юли

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще предложи на енергийните дружества по веригата дневният ток за бита да поскъпне с 0.8 ст. за киловатчас от 1 юли, а нощната енергия да струва с половин стотинка повече. Това е записано в доклад на експертите на регулатора за промяна на цените за производителите, НЕК, електроразпределителните дружества и търговците на електроенергия, публикуван от ДКЕВР в събота. Проектодокументът ще бъде разгледан на разгледат на открито заседание на 12 юни.

В момента битовите потребители плащат 14.6 ст./кВтч с ДДС през деня, предвижда се цената да стане 15.4 ст.. Според докладът на работната група цената за кВтч за бита по нощната тарифа следва да се промени от 9.3 ст. на 9.8 ст.

„Предлаганата промяна осигурява минималната необходима корекция,, така че потребителите да не преживеят ценови шок, като в същото време се гарантира стабилността на енергийната система", посочва председателят на ДКЕВР проф. Константин Шушулов в съобщението за взетото решение. Той обяснява поскъпването на тока със "значителното увеличение на цените на горивата на световните пазари и у нас, което оказва пряко и неизбежно влияние върху цените за производство на електроенергия, както и затварянето на ІІІ и ІV блок на АЕЦ "Козлодуй”.

Лансираното от ДКЕВР повишение на цената е по-малко от исканото от дружествата.

Предложението на CEZ, която държи електроразпределителните дружества в Западна България, бe цената на дневната електроенергия за бита да стане 0.13147 лв./кВтч без ДДС, а нощната – 0.08687 лв./кВтч без ДДС. Предвиденото поскъпване бе 8.9 процента.

ДКЕВР обаче им дава цена без ДДС от 0.128 лв. за дневната енергия и  0.082 лв./кВтч – за нощната. Същата цена получава и EVN, която управлява дружествата в Пловдив и Стара Загора, при искано повишение от 6.2 процента. Компанията E.ON, контролираща  електроразпределителните дружества във Варна и Горна Оряховица, искаше повишение забита от 5.6 на сто. Определените ѝ от ДКЕВР цени за бита са 0.127 лв./кВтч денем и 0.08 лв.- нощем.

В предложението за поскъпване на цените за домакинствата и стопанските потребители  са включени и променените цени на АЕЦ "Козлодуй", въглищните електроцентрали и НЕК.

Така на атомната централа вместо исканата цена за енергия от 13.09 лв./МВтч без ДДС и за разполагаемост – 32.70 лв., са дадени тарифи от 12.68 лв./МВтч за енергия без ДДС и 28.06 лв. - за разполагаемост. В момента съответно цените са 14.27 лв. и 22.03 лв. без ДДС.

На ТЕЦ "Бобов дол" са определени цени от 53.77 лв./МВтч без ДДС за енергия, а за разполагаемост – 9.89 лв., вместо заявените 62.45 лв. за енергия и 11.12 лв. за разполагаемост. На практика при тази централа има намаляване на тарифите, които в момента са 55.26 лв. за енергия и 10.68 лв.- за разполагаемост.

Същото е положението и с ТЕЦ "Марица 3", чиито цени са коригирани от настоящите 57.28 лв./МВтч за енергия без ДДС и 13.01 лв. – за разполагаемост, съответно на 57.02 лв. и 11.63 лв., вместо поисканата стойност от 63.23 лв.

На ТЕЦ "Русе" цената е повишена от 55.39 лв(/МВтч без ДДС за енергия и 7.79 лв. за разполагаемост на 55.58 лв. и 8.35 лв. централата искаше цени от 64.50 лв. и 9.33 лв.

На ТЕЦ "Варна" цената е повишена най-много – от сегашната 50.24 лв./МВтч безДДС за енергия на 53.17 лв. при искани 56.70 лв. От доклада не става ясно одобрено ли е повишението на цената за разполагаемост на варненските мощности от 7.94 лв. /МВтч на 8.48 лв. без ДДС.

На НЕК също е повишена цената за продажба на електроенергията на обществените електроснабдители от сегашните 61 лв./МВтч на 65.66 лв./МВтч без ДДС. Така държавната компания ще може да покрива в по-голяма степен разходите си по преноса и доставката, които според разчетите и възлизат на над 70 лв. за МВтч.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес