ДНСК проверява законни ли са хотелите в Банско

ДНСК проверява законни ли са хотелите в Банско

Поредица от проверки на извършеното и реализиращото се в момента строителство на хотели и други обекти на територията на община Банско, започва от понеделник Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Това съобщиха от ведомството в петък,  посочвайки, че това се прави по искане на Прокуратурата от средата на тази седмица и ще продължи до юни 2007 година.

Първата фаза на инспекциите ще продължи до 28 март и ще обхване строежите от първа до четвърта категория, строящите се в момента обекти и тези, които са били изградени от 2004 до 2006 г.

Само в този период община Банско е издала над 400 разрешителни за строежи на хотели в курорта, чиято леглова база по документи вече надхвърля 30 хил. души.

Онези строежи, които са приключили, ще се проверяват дали имат редовно издадени строителни книжа, както и документи за законосъобразно въвеждане в експлоатация и ползване. При изграждащите се в момента обекти ще се изискват строителните книжа, съответствие на строителството с предвижданията на действащия подробен устройствен план на общината, допустимата плътност и височина на застрояване, озеленяване, предназначение, капацитет на инженерните мрежи. Стриктно ще се проверяват разрешенията за строеж и одобрените инвестиционни проекти като ще се следи за наличието на отклонения от тях, информират от ДНСК.

Дирекцията ще следи и за наличието на фирма надзорник на строежа,  спазени правила за безопасност при извършването на строителните работи, както и за съответствието на вложените в обектите продукти със съществените изисквания към тях.

Кметът на община Банско Александър Краваров трябва да осигури присъствието на главния архитект на общината, началника и другите специалисти от техническата служба на общината, както и достъп до цялостната планова, техническа и друга документация .

Констатациите от първата проверка се очаква да бъдат готови до 6 април.

Споделяне

Още от Имоти

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?