ДНСК съкращава служители и въвежда нова структура

Броят на служителите на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) ще бъде намален от 469 на 422 души. Това предвижда новият устройствен правилник на ведомството, който предстои да бъде одобрен от правителството на редовното му заседание в сряда. Регламентира се и нова структура на дирекцията.

Съществуващите в момента пет звена в централното управление на ДНСК се окрупняват в три – "Строителен и устройствен контрол", "Оперативна дейност и административно обслужване" и "Финансово-техническо обслужване”. Увеличава се териториалната компетентност на регионалните дирекции за независим строителен контрол в съответствие със Закона за регионалното развитие. Досегашните 28 регионални дирекции се преструктурират в 6 с 28 сектора към тях.

Новата структура на ДНСК се налага заради предстоящите промени в Закона за устройство на територията, с които ще се разграничат по-ясно правомощията на дирекцията и общинските администрации при контрола на строежи от различни категории.

Споделяне

Още от Бизнес