ДНСК сезира прокуратурата за разрешени строежи на плаж "Смокините-север"

ДНСК сезира прокуратурата за разрешени строежи на плаж "Смокините-север"

Шефът на ДНСК арх. Влади Калинов подаде в четвъртък сигнал до Върховна административна прокуратура (ВАП) за издадени от главния архитект на община Созопол пет разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на територията на морски плаж "Смокините –север". От позицията му става ясно, че на практика тези разрешителни допускат монтажно строителство, а не поставяне на преместваеми обекти, както пише на хартия.

ДНСК: става въпрос за монтажно строителство

В одобрените инвестиционни проекти за тези обекти и по-конкретно в част "конструктивна" е предвидено сглобяемо строителство, посочват от ДНСК. От ведомството добавят, че директно е записано: "при изпълнение на строителството да се спазват изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи". От ДНСК посочват, че според легалната дефиниция за "строителни и монтажни работи" регламентирана в § 5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, – "строителни и монтажни работи" са тези, чрез които строежите се изграждат…"

Наред с това заложените гарабирити на съоръженията и начина на тяхното изработване показвали, че те са проектирани "като монтажен строеж, а не като преместваем обект", добавят още от институцията.

В сигнала на началника на ДНСК е посочено, че издадените от главния архитект на община Созопол разрешения за поставяне легитимират извършването на строителство на територията на морски плаж "Смокините – север", създавайки правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти.

Наред с това РДНСК Бургас вече е изпратила покана за съставяне на актове на гл. архитект на община Созопол по реда на Закона за административните нарушения и наказания за незаконосъобразно издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на морски плаж "Смокините-Север".

АКФ поиска становище и на министър Комитова

Само преди ден Антикорупционния фонд (АКФ) изпрати сигнал до строителния министър Виолета Комитова, чрез който поиска нейната експертиза дали на плажа има незаконно строителство или преместваем обект.

"Смятаме, че обектът, който се изгражда на територията на морски плаж "Смокиня", не отговаря на законовите дефиниции за преместваем обект. Искаме министърът на регионалното развитие да се запознае с фактите по случая и да излезе с ясна инструкция за стриктно прилагане на закона," заяви в сряда Лора Георгиева от правната програма на АКФ.

Публикации за строителните дейности, извършвани от концесионера на плаж "Смокиня", се появяват през май тази година. Първи за случая сигнализира инж. Йоан Каратерзиян от Камарата на геодезистите в България, който твърди, че дейностите по монтиране и сглобяване на обекта са строителни и за тях е необходимо издаване на разрешение за строеж.

От своя страна, представителят на концесионера на ивицата Иван Алексиев защитава твърдението, че не става дума за строеж, а за "монтаж на преместваем обект", за който са издадени всички необходими документи и разрешения.

В сигнала си до министъра експертите на АКФ обръщат внимание на това, че при поставянето и сглобяването на сградата на плаж "Смокиня" са използвани стоманобетонни единични фундаменти за закрепяне на обекта към земята. Тези фундаменти правят невъзможно преместването му в пространството, поради което обектът губи характеристиките си на преместваем обект.

"Считаме, че адекватното решаване на настоящия случай е от изключително значение за опазване на морските плажове, за развитие на туризма, както и за утвърждаване на принципа за законност и опазване на публичния интерес в дългосрочен план", коментира и Бойко Станкушев, директор на АКФ.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?