До 1 ноември се чакат оферти за проучването за газовия хъб

Анализите трябва да обхващат шест направления и да се изработят за 170 дни

До 1 ноември се чакат оферти за проучването за газовия хъб

Дългоочакваната обществена поръчка за предпроектното проучване за нуждата от газовия хъб "Балкан" край Варна бе обявена от "Булгартрансгаз" в сряда. Кандидатите да извършат анализи в шест направления срещу 1.800 млн. евро без ДДС, могат да подават предложения до 1 ноември. Изпълнителят, с когото се сключи договор, ще има на разположение 170 дни да изработи предпроектното проучване.

Хъбът е определен от Европейската комисия за проект от "общ интерес” и дори Брюксел предостави половината от средствата за предпроектното проучване, което трябва да даде живот на правителствената концепция за изграждането на газоразпределителния център край Варна , който да се захранва със суровина от различни източници и да се извършва газова търговия.

Целта на предпроектното проучване е да оцени в детайли търговската и техническата жизнеспособност на проекта, да определи точния бизнес модел, да оцени рисковете от изпълнението му и да предложи стратегия за управлението им, както и да позволи  финализирането на регулаторната рамка на хъба и структурата на неговото финансиране.

Изпълнителят на поръчката трябва да анализира целевите пазари и да разгледа сценариите за търсене и предлагане на природен газ. Друга негова задача е да проучи подробно основните технически аспекти на проекта и да изготви предварителна екологична и социална оценка.

Към момента се предвижда да бъдат проучени подробно най-малко три инфраструктурни варианта за маршрут, но това може и да се промени предвид ранния стадий на планиране на хяба, става ясно от съобщението на "Булгартрансгаз". Трябва да се анализират северен и южен вариант, с различни опции за допълнителен капацитет на вход (15.75 млрд. куб. м годишно или 31.5 млрд. куб. м годишно) и западен маршрут с предвиден допълнителен капацитет от 15.75 млрд.м3/г. Предвидените за проучване маршрути са съгласувани с Изпълнителната агенция иновации и мрежи на ЕС, който съфинансира предпроектното проучване.

В рамките на поръчката ще се проучат подходящите бизнес модели, като се оценят различните модели на публично-частно партньорство и структурирането на собствеността. Това се стане на база оценка на проектните приходи (обем, тарифи) и разходи. Този раздел ще предвижда препоръки по отношение на ролите и отговорностите на "Булгартрансгаз“ и потенциалните партньори по проекта, с цел осигуряване на най-ефективна и рентабилна структура, обяснява държавният газов оператор.

Предпроектното проучване трябва също така да оцени рисковете пред проекта и да даде препоръки по отношение на търговските, регулаторните, техническите, инженеринговите, социалните и проектни рискове.

Трябва да се препоръча и жизнеспособна финансова структура за хъба, като вземе предвид бизнес модела и модела на собствеността, както и мерките за намаляване на рисковете. Газовата компания очаква препоръки за най-ефективната по отношение на разходите структура, включително налични публични финансови инструменти на ЕС;

Изпълнителят на поръчката трябва и да разработи подробна пътна карта по изпълнение на проекта, включваща всички бъдещи проектни фази до датата на пуск в търговска експлоатация.

"Булгартрансгаз" посочва, че от резултатите от предпроектното проучване зависи окончателното инвестиционно решение за реализирането на проекта. При вземането на такова  ще се формулират последващите фази за реализацията му до датата на търговска експлоатация и да разработи подробна финансова структура, която да обсъди с международни финансови институции и с инвеститори от частния сектор.

Възлаганите сега анализи ще позволят определянето на окончателните параметри на проекта (като дължина, диаметър, налягане и необходимо наземно оборудване и т.н.) и ще служат като основа за последващи дейности, свързани с проектиране и строителство.

Газовият оператор посочва още, че ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз. Вече е открит раздел на поръчката на сайта на компанията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?