До 10 дни министрите представят мерки за ускорен ръст и по-висок стандарт

До десетина дни - края на май, всички министри трябва да представят пред НДСВ мерки за ускорено икономическо развитие на страната, което да доведе до по-висок жизнен стандарт на българите. Мерките трябва да бъдат съгласувани предварително с финансовото министерство.

Това бе единствената конкретна новина от заседанието на Политическия съвет на НДСВ, за което предварително бе обявено, че ще обсъжда бюджетните параметри и бюджетната политика за периода 2005 - 2007 година. След него финансовият министър Милен Велчев каза, че няма конкретни цифри, защото все още се обсъждала само политиката на управляващите. Параметрите щели да станат ясни в началото на юни.

От вътрешни спестявания, тази година транспортното министерство е заделило 8 млн.лв., с които ще се купят компютри за училищата. По изчисления на вицепремиера Василев, с 50 млн. лв. всяко българско училище в страната може да получи по десет компютъра и достъп до интернет.

Велчев и вицепремиерът Пламен Панайотов обявиха, че основната цел на бюджетната рамка за 2005 - 2007 г. е свързана с ускорено икономическо развитие в страната и бързото подобряване на жизнения стандарт на българите. Ускореното икономическо развитие бе изведено като приоритет на НДСВ за догодина и на разширеното заседание на Националния съвет на управляващата партия преди три седмици, на което премиерът обяви планираните за догодина данъчни намаления.

След днешното заседание Пламен Панайотов допълни, че е сформирана и комисия от представители на политическото ръководство на НДСВ и на парламентарната група на мнозинството, която да съобрази бюджетните приоритети със спецификата на отделните региони в страната.

Резултатите от работата на министрите и на тази комисия ще се обсъдят през първата седмица на юни, за да може веднага след това правителството да започне с първите дискусии по проекта за бюджет 2005.

По повод на очакваните бюджетни прогнози Велчев каза само, че ще продължи политиката на постепенно намаляване на бюджетния дефицит и постигане на балансиран бюджет. Съгласно 3-годишната прогноза, приета миналата година, през 2005 г. бюджетният дефицит трябва да бъде 0.5 % от Брутния вътрешен продукт, а през 2006-та да се постигне нулев дефицит.

В отговор на въпрос Велчев каза, че политическото ръководство на НДСВ днес не е обсъждало перманентното искане на министерството на отбраната в бюджета да се предвиди отделен фонд, от който ще се финансират военните мисии в чужбина.

Още преди заседанието на Политическия съвет вицепремиерът и транспортен министър Николай Василев обяви двата приоритета на ведомството си - развитието на публичната инфраструктура и програмата за изграждане на информационното общество в България.

По думите на Василев, необходими са около 100 млн. лв. за няколко години за финансиране само на програмата "i-България", която обединява всички проекти и инициативи на министерството на транспорта и съобщенията за изграждане на информационното общество в България.

По отношение на инфраструктурната програма - пътища, магистрали и контролно-пропускателни пунктове, нуждите се измервали в милиарди лева.

Не стана ясно дали приоритетите на транспортното министерство вече са съгласувани с финансовото, каквото изискване заложи партийното ръководство на НДСВ.

Споделяне

Още от България