До 1000 лв. глоба за смесване на отпадъците

Между 300 и 1000 лева глоба за смесване на битовите отпадъци с опаковки, които може да се рециклират, и за изхвърляне на смет на неразрешени места гласува парламентът, който прие във вторник на второ четене текстове от законопроекта за управление на отпадъците.

Санкцията за смесване на отпадъците обаче ще се налага, само ако в населеното място има създадена организация за разделното им събиране. В голяма част от столичните квартали обаче такава не съществува или има само контейнери само за стъкления амбалаж.

За явно маловажни случаи на мястото на нарушението виновните ще се глобяват от 10 до 50 лева срещу издаване на фиш.

Имуществена санкция от 1400 до 4000 лв. е предвидена за едноличен търговец или юридическо лице, което изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени места, както и ако нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци. Ако отпадъците са опасни, нарушителят ще бъде санкциониран между 10 000 и 50 000 лв.

От 7000 до 20 000 лева ще трябва да заплати едноличен търговец или юридическо лице, ако не предприема мерки за разделно събиране на отпадъците от лечебните заведения, както и необходимите действия за правилното им съхраняване, транспортиране и обезвреждане.

Същата ще е санкцията за изхвърляне на опасните отпадъци от лечебните заведения на нерегламентирани места или в съдовете за битови отпадъци, за съхраняването им на открито или по начин, който да води до замърсяване на околната среда или да създаде опасност от епидемии.

Тази седмица се очаква парламентът да приеме окончателно законопроекта.

Споделяне

Още по темата

Още от България