До 15 юни в кабинета ще бъдат внесени плановете за действие за конкурентноспособността на световните IT-пазари

Съветът за икономическа политика взе решение в срок от един месец Министерството на транспорта и съобщенията, съвместно с министъра на държавната администрация Димитър Калчев и Министерството на образованието и науката, да подготвят стратегията и плана за действие за конкурентноспособност на България на световните информационно-комуникационни и технологични пазари, и да ги представят за приемане в Министерския съвет до 15 юни 2004 г.

Това каза вицепремиерът Лидия Шулева след заседанието на съвета. Министърът припомни, че преди месец пред съвета е била представена Стратегия и план за действие за конкурентноспособност в IT-сектора, като документът е изготвен от неправителствени организации, работещи в тази сфера.

Споделяне

Още от Бизнес