До 2 месеца ОББ се отделя от банкоматите на Борика

До два месеца Обединена българска банка скоро ще излезе от банкоматите на БОРИКА и ще премине към собствена мрежа от банкомати. Това съобщи главният изпълнителен директор Стилиян Вътев след общото събрание на банката

След преминаването към новата система, таксите за крайни клиенти за една трансакция ще намалеят от 20 на 10 стотинки, но само за картодържателите на ОББ, използващи и нейните банкомати.Предвижда се за някои от клиентите, като пенсионерите например, трансакцията да бъде безплатна.

ОББ предвижда да създаде инвестиционна компания за управление на активи, като документацията за това е подадена в Комисията за финансов надзор преди Коледа. Банката е готова да започне и предлагането на застрахователни продукти и вече е избрала сграда в центъра на София, каза Христос Кацанис, изпълнителен директор на ОББ.

От следващата седмица банката започва да въвежда и система, при която цялата документация за искане на кредит ще се придвижва по електронен път от клоновете към централата. Очаква се това да подобри ефективността на кредитния процес.

Втора година няма клон на ОББ, който да приключва на загуба, съобщиха от ръководството на банката. Предвижда се тази година да бъдат разкрити нови 15 клона, които да бъдат малки и мобилни, с не повече от петима служители всеки.

Редовното годишно общо събрание на акционерите реши половината от реализираната нетна печалба на ОББ в размер на 48.8 млн.лв. да бъде заделена като дивидент.

Печалбата на банката преди облагане с данъци е 63.13 млн.лв. при 43.93 млн. през 2002 г. Възвръщаемостта на капитала на ОББ е 18.4 %, а възвръщаемостта на активите - 2.9 на сто. През 2003 г. "Стандард енд Пуърс" е потвърдила дългосрочния кредитен рейтинг на банката на "ВВ" и краткосрочния на "В" и е променила прогнозите от стабилни на положителни. Международната рейтингова агенция "Фич рейтингс" е повишила оценката си от "ВВ" на "ВВ+".

Акционерите са освободили от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2003 година и са одобрили годишния счетоводен отчет на банката за 2003 г. Те са избрали за одитор през 2004 г. "Делойт и Туш".

Споделяне

Още от Бизнес