БНБ обещала на вложителите в банката

До 20 ноември ще е ясна съдбата на КТБ

Единственият кандидат да оздравява институцията още не е представил план, оторизиран е само от "Бромак" на Цветан Василев

Снимка: Mediapool

Да не се удължава още специалният надзор над затворената в средата на юни заради недостатъчна ликвидност "Корпоративна търговска банка" (КТБ) и до 20 ноември, когато изтича надзорът, да има яснота за съдбата на финансовата институция. Това е обещал подуправителят на БНБ Димитър Костов на среща в четвъртък с представители на вложителите в КТБ, каза Даниел Божилов, депозитант на банката, цитиран от БНР.

След четири месеца протести пред БНБ с искане да се осигури достъп до парите в КТБ, Костов се срещна с трима от основните лица на демонстрантите. Предишния ден пък финансовият министър Румен Порожанов увери, че през ноември ще започне изплащането на гарантираните влогове до 100 хил. евро в банката.

Все още не е сигурно дали оздравяването на банката ще бъде крайният изход от ситуацията. Засега единственият кандидат за спасяване на КТБ е австрийският фонд EPIC, за който обаче в четвъртък от БНБ обявиха, че засега е представил редовни оторизационни писма само от мажоритарния акционер в банката - дружеството "Бромак" на Цветан Василев, който в момента се намира в Сърбия и чака съдът в Белград да реши дали да уважи искането на българската прокуратура за екстрадиция на Цветанов по обвнинение за източване на 206 млн. лв. от КТБ.

От БНБ опровергаха и появила се медийна информация, че не оказва съдействие на базираната в Австрия ЕPIC да оцени състоянието на КТБ, тъй като е разработила няколко варианта за спасяване на банката. Според данните фондът искал да рекапитализира КТБ, готов е да добави в капитала на банката самостоятелно или в сътрудничество с държавата 600 млн. лв., но не срещал разбирането на българските власти и на БНБ.

По този подов от Централната банка уточняват, че засега EPIC е представила пред БНБ единствено редовни оторизационни документи, подписани от "Бромак“ ЕООД. Банковият регулатор обаче е обърнал внимание на потенциалния инвеститор, че заради разследването за пране на пари и други престъпления срещу Цветан Василев, следва да се имат предвид изискванията за надеждност и пригодност, на които трябва да отговарят лицата, които пряко или косвено притежават или придобиват акции на банка, съгласно българското и европейското законодателство.

От БНБ заявяват, че австрийският фонд не е представил документи, че представлява миноритарния акционер "ВТБ Кепитъл" (VTB Capital) на руската "Външно-търговска банка", нито такова от "Българиън Аскюзишън Къмпъни" (Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L.), Люксембург, което е косвено контролирано чрез други компании от Генералния държавен резерв на Султаната на Оман, и държи дял в КТБ.

Към настоящия момент EPIC е представил мандатно писмо от Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (Фонда), който обаче не е пряк акционер в КТБ. Също така мандатното писмо е подписано от лице, за което не е потвърдено, че има представителни права по отношение на Фонда, посочват от Централната банка.

Тя допълва, че все не е получила поисканите с писма от 15 септември 2014 г. и 30 септември 2014 г. документи, удостоверяващи готовността на акционерите, които EPIC евентуално представлява, да осигурят нужните финансови средства за оздравяването на КТБ, както и действителната разполагаемост с такива средства или други активи от страна на тези акционери.

"Във връзка с друга част от разпространяваните твърдения следва да бъде отбелязано, че до този момент EPIC не е представил в БНБ планове и варианти за оздравяване или преструктуриране на КТБ или ТБ "Виктория“ ЕАД", пише в съобщението на Централния трезор.

"Последното засега писмо, изпратено от БНБ до EPIC, е от 3 октомври 2014 г., в което отново се изискват горепосочените документи, като до този момент няма постъпил отговор. На 8 октомври 2014 г. на EPIC са изпратени бележки и предложения по текста на Споразумение за неразкриване на информация, което би следвало да бъде подписано с квесторите на КТБ и ТБ "Виктория“ АД. До този момент няма постъпил отговор и по този въпрос", твърдят от БНБ.

Регулаторът заявява, че е готов "за диалог и обсъждане на законово допустимите пазарни решения и предложения за решаване на изключително важния и сложен въпрос с КТБ.

Централната банка и екипите от квестори и одитори продължават работата в съответствие с обявения публично график и в съществуващите законови рамки за точна и прецизна оценка на състоянието на банкова група КТБ и взимане на най-доброто решение, декларират от БНБ.

Централната банка обяви в заключение, че няма да се поддаде на каквито и да е необосновани атаки през медиите към институцията и систематични опити за оказване на натиск и компрометиране на нейната независимост.

Междувременно с ново писмо четиримата отстранени директорите на КТБ Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев, Александър Панталеев заявиха, че след поставяне на КТБ под специален надзор проблемите на банката всъщност са се задълбочили.

Според тях е силно преувеличено твърдението, че "банката продължава да изпитва остър недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията си към депозантите и други кредитори, които са в размер общо на 6.227 млрд. лв.",, тъй като няма в света финансова институция, която да разполага с ликвидни средства, достатъчни да изплатят наведнъж целия привлечен ресурс.

"Твърдението, че акционерите не желаят да окажат ликвидна подкрепа на банката, също не съответства на истината", пишат още отстранените директори. Те допълват, че само от БНБ зависи да се осигури искания от акционерите достъп до актуална информация за КТБ, за да могат да предложат конкретни стъпки за възстановяване на дейността на банката.

Според четиримата, едва сега в КТБ започва да действа специална комисия, която ще разрешава вътрешнобанкови операции, с които клиентите да погасяват задължения по получени кредити. те цитират данни от клиенти за подадени над 100 искания за прихващания и други операции с цел погасяване на задължения към банката, в резултат от договори за цесии, встъпвания в дълг и други. Забавянето на тези процедури лишава банката от пари, които да ѝ помогнат за ликвидността, и се обезценява портфейлът ѝ в бъдещия доклад на квесторите за състоянието на банката.

Отстранените шефове на банката питат още дали назначените квестори в КТБ са достатъчно квалифицирани и опит, колко струва до момента процедурата по специалния надзор на банката и кой ще понесе отговорност, ако банката не бъде оздравена.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес