До 2006 г. пускат единните телефони за спешни услуги и информация

До края на 2005 г. у нас трябва да са въведени хармонизираните номера и кодове за услуги за всички далекосъобщителни мрежи. Код "112" ще бъде национален номер за спешни услуги, "700" - код за достъп до услугата "персонален номер", "800" - за услуги с безплатен достъп за информационни услуги. Това е записано в проекта на регулаторна политика за ползване на номера, адреси и имена за осъществяване на далекосъобщения".

Документът е изготвен от Комисията за регулиране на съобщенията, публикуван е в сайта ѝ и до 22 декември по него се приемат коментари. Регулаторната политика в областта на номерата и адресите е свързана с либерализацията на далекосъобщителния пазар. Според нея до края на 2005 г. следва да бъдат проучени техническите и пазарни аспекти за въвеждането на преносимост на номерата.

До края на 2007 г. пък е необходимо да бъде подготвен пазарът за въвеждане на преносимост на номерата между абонатите на мобилните клетъчни мрежи, както и пилотно въвеждане на преносимост на номерата на БТК на селищно ниво. В средносрочен план следва да се въведе и използването на единен префикс за национално ниво на мрежите "0", като отпадне използването на "9" и "99" като национални префикси.

Съгласно регулаторната политика, до края на 2007 г., чрез оптимизация на номерационното пространство, следва да бъдат осигурени допълнителни абонатни номера за осигуряване на нуждите на нови оператори и въвеждане на нови технологии, уточняват от комисията.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?