До 2006 г. се очакват годишни инвестиции от 700 милиона до 1 милиард евро

До 2006 г. се очаква финансирането на дефицита по текущата сметка да се осигури от постъпления на преки чуждестранни инвестиции, включително приходи от приватизация, които ще възлизат на 700 млн. до 1 млрд. евро годишно, пише в Предприсъединителната икономическа програма 2003 г, която кабинета ще разгледа на заседанието си в четвъртък заседание.

Ставката по данък печалба ще бъде намалена от 23,5 процента за 2003, на 22 процента през 2004 и на 20 процента през 2005 година. Ниската ставка в сравнение с другите страни от Централна и Източна Европа ще направи страната по-атрактивна за чуждестранните инвеститори.

Необлагаемият минимум на данъка върху доходите на физическите лица ще бъде увеличен от 56,2 евро за 2003 г. на 71,6 евро през 2006 г.

Приходите от акцизи се очаква да нараснат паралелно с растежа на брутния вътрешен продукт. Ставките за облагане на акцизните стоки ще бъдат увеличавани до постигане на минималните за ЕС нива. Прогнозите са , че брутните валутни резерви на България до края на 2006 г. ще бъдат 5 млрд. евро.

Още от Бизнес