До 30 септември трябва да приключи договарянето по ФАР, ИСПА и САПАРД

До 30 септември т.г. изпълнителните агенции трябва да приключат договарянето по програмите ФАР-2002, ИСПА и САПАРД, за да се гарантира усвояването на финансовия ресурс, отпуснат на България от ЕС. Това реши Съветът по европейска интеграция, съобщи вицепремиерът Пламен Панайотов.

Поставеният от министрите срок е два месеца по-къс, отколкото определения от Европейския съюз, който изтича през ноември т.г. Така имаме по-голяма възможност да гарантираме пълното усвояване на средствата и по трите предприсъединителни програми, допълни Панайотов, цитиран от БТА.

По програма ФАР - 2002 са отпуснати 127 млн. евро, от които до този момент са договорени проекти на стойност общо 19.5 млн. По САПАРД са влезли в сила 4 годишни финансови споразумения на обща стойност 218. 8 млн. евро. Делът на националното съфинансиране е 72.9 млн. евро. Към 29 февруари т.г. по програмата са сключени общо 1092 договора, а са изплатени 56.7 млн. евро по 447 проекта.

Също към края на март по програма ИСПА са подписани 25 финансови меморандума на обща стойност 1.027 млрд. евро, от които 615.1 млн. са безвъзмездна помощ.

На следващото си заседание Съветът по евроинтеграция ще разгледа комуникационната стратегия на правителството, като целта е да се подобри качеството на услугите по трите програми. Ще бъде отпуснат отделен финансов ресурс за обучение на представители на бизнеса и неправителствения сектор, които да бъдат партньори при усвояването на предоставените средства.

В сряда съветът взе и решение да се финансира проект за изграждане на домове за временно настаняване на чужденци, подлежащи на принудително извеждане от страната или на експулсиране. Това са част от мерките, които България трябва да предприеме във връзка с укрепването на граничния контрол като бъдеща външна граница на ЕС, каза Панайотов.

Още от Бизнес