До 3000 евро може да получат фермерите заради сушата

До 3000 евро може да получат фермерите заради сушата

България може да даде до 3000 евро  държавна помощ на земеделските производители, които са пострадали от пролетната суша, съобщиха от Министерството на земеделието и горите  във вторник. Сумата е в  рамките на размера, за който не се налага разрешение от  Европейската комисия.

Тази позиция е била съгласувана на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство, проведено в Брюксел на 16 юли, на което министърът на земеделието и горите Нихат Кабил е представил данни за очакваното намаление на реколтата у нас поради засушаването. Той е уведомил колегите си за намерението на българското правителство да се предоставят помощи на зърнопроизводителите.

Ако страната ни иска да отпусне по-големи компенсации на фермерите, тя трябва да поиска разрешение от ЕК за допълнителните помощи. Възможността за искане на такава нотификация ще бъде представена за обсъждане на правителствено ниво, допълниха от агроведомството.

На заседанието е било обсъдено още влизането на нови български предприятия от секторите "месо" и "мляко" в списъка на фирмите, които имат право да изнасят продукция за страни-членки на ЕС. Това ще стане на 19 юли. Очаква се така фирмите с право за експорт на млечни и месни продукти в ЕС да станат 19 на бой.

Кабил е депозирал искането от страна на България за преходен период до края на 2009 г. за предприятията от двата сектора, които все още не са покрили напълно изискванията на ЕС. Окончателното решение по този въпрос ще бъде взето през септември, уточняват от МЗГ.

По време на проведената среща на министър Кабил с еврокомисаря по селското стопанство и развитие на селските региони Мариан Фишер Боел, тя е изразила задоволство от работата на Разплащателната агенция и функционирането на системата ИСАК. През септември у нас предстои мисия на ЕК, която ще излезе с  окончателно решение за пълната акредитация на РА, припомниха от агроведомството.

На заседанието на Съвета по земеделие  и рибарство са били обсъдени въпроси като забраната за обогатяване на виното със захароза. Срещу тази забрана на ЕК са се обявили в позициите си мнозинството от страните-членки, поради което се очаква тя да отпадне. С обсъждането на този проблем на практика стартира реформата в сектор „Вино”. Министрите на земеделието на страните-членки на ЕС са обсъдили и промени, свързани с реформата в сектор „Захар". По отношение на изоглюкозата е постигнато съгласие България да може да изнася този вид суровина в трети страни.

Споделяне

Още от Бизнес