До 7 хил. евро за българските ферми, пострадали от коронавирус

До 7 хил. евро за българските ферми, пострадали от коронавирус

До 7 хил. евро еднократно ще получи български земеделец, чието стопанство е пострадало от мерките заради коронавируса, като сумата ще зависи от размера на обработваните площи, броя на отглежданите животни и на пчелните семейства. Това стана ясно при представянето в петък на ставките за подпомагане на фермерите по извънредната подмярка COVID-1, финансирана от европейските фондове.

Във видеоконферентна връзка в представители на браншовите организации, зам.-министрите на земеделието Лозана Василева и Вергиния Кръстева са обяснили, че Европейската комисия не е приела предложението на агроведомството помощта да се предоставя чрез изчисление на ставка на площ и на глава животно, включваща разходи за дезинфекция, превенция и всички допълнителни разходи, които земеделските производители се е наложило да извършат заради ограничителните мерки в пандемията.

"Комисията предложи да направим преразглеждане на нашата визия, а именно земеделският производител да получи помощ под формата на еднократна сума, в зависимост от размера на площите, броя на животните и пчелните семейства. Таванът на плащането е 7000 евро за стопанин", заявила Лозана Василева, цитирана от пресцентъра на ведомството.

Тя е посочила, че целта е максимално да отразят размерите на земеделските стопанства и да се получи справедлива сума за съответните групи. "Нямаме промяна в стойностите, в бюджета, а само в начина на предоставяне на помощта. По подмярката е възможно да има натрупване. Например, ако имаме плодове и зеленчуци, може да се вземе еднократната сума за плодовете, плюс еднократната сума за зеленчуците, но не повече от 7000 евро", е обяснила Лозана Василева.

Другата новост по подмярката е, че допустими за подпомагане по нея са и бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони, освен земеделски стопани, кандидатствали по схемите и мерките за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020.

"Освен това, също по предложение на асоциациите, разработихме едно второ направление. Първото беше, тогава, когато предприятията докажат 20 на сто спад за периода от 4 месеца за тази година, спрямо същия период миналата година. Постъпи предложение и да предвидим финансиране и за предприятия, които не са регистрирали такъв спад, но са извършили редица допълнителни разходи във връзка с извънредната ситуация. За това даваме втора опция като възможност за подпомагане - 270 лв. на едно заето лице. В този случай няма да се изисква доказване на загуба на доход. Двете опции са на разположение на предприятията", е подчертала Лозана Василева.

Така направените предложения отговарят на измененията на Регламента и са съгласувани от ЕК. Те ще бъдат представени за одобрение чрез писмена процедура на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., след което страната ни ще изпрати до ЕК изменението на Програмата. През месец юли ще бъде разписана Наредба за прилагане на мерките, след което се предвижда през месец август ще бъде отворен и приемът по извънредната мярка.

Споделяне

Още от Бизнес