До февруари ведомства и общини си вземат блокираните в КТБ пари

Бюджетът ще им изплати сметките и ще си търси средствата в рамките на фалита на банката

До февруари ведомства и общини си вземат блокираните в КТБ пари

До 1 февруари 2015 година всички бюджетни организации с блокирани сметки в "Корпоративна търговска банка" (КТБ) ще си получат сумите по тях от републиканския бюджет чрез един или няколко трансфера, реши Министерският съвет на редовното си заседание в сряда.

От информацията обаче засега не стана ясно обаче на колко ще възлизат плащанията, които ще поеме бюджетът, след като средствата по сметки и депозити на бюджетни организации в "КТБ" се трансформират в безсрочен безлихвен левов депозит на централния бюджет с титуляр Министерството на финансите като се запазват обезпеченията с държавни ценни книжа. След това тези пари Министерствоот на финансите ще си търси от КТБ в рамките на делото по несъстоятелността на банката.

Различните министерства, агенции и общините ще могат да си вземат държаните в КТБ пари от хазната наведнъж или на части според своите финансови нужди и текущи плащания.
 
Бюджетните организации ще получат наличните им към 30 ноември 2014  г. пари по сметки и депозити в КТБ, за онези чиито влогове са в чужда валута ще се прилагат курсовоте на БНБ за 30 ноември

С днешното решение ще бъде възстановено финансирането на текущите дейности и проекти на бюджетните организации и ще бъде защитен публичният интерес, без да се накърняват правата на останалите вложители в банката, посочват от правителствената пресслужба.

Споделяне

Още от България