До края на годината 96% от територията на страната ще е с кадастрална карта

До края на годината 96% от територията на страната ще е с кадастрална карта

До края на годината очакваме да се постигне покритие на 96% от територията на страната с кадастрална карта, каза заместник-министърът на регионалното развитие Валентин Йовев при откриването на общото събрание на Национално сдружение недвижими имоти.

Завършването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата страна има важна роля за стимулиране на инвестиционните процеси и икономическия растеж, посочи Йовев.

"Изграден е кадастър за всички областни градове, в голяма част от общинските центрове и населени места и територии с активен пазар на имотите и засилен инвестиционен интерес, обхванати са цялото Черноморско крайбрежие, планинските и балнеоложки курорти", обясни Йовев.

Очаква се до 4-5 години да завърши изработването и на специализираните карти в най-различни инвестиционни сфери като надграждаща информация на кадастралната карта, стана ясно от думите на заместник-министъра на регионалното развитие.

Специализираните карти са изключително ценни за планирането на различните видове зони и инвестиционни намерения, защото ще съдържат информация за строежи, съоръжения, сервитути, подземна и надземна инженерна инфраструктура, водни източници, трайни насаждения, подземни богатства, релеф и т.н.

Приоритет в работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е развитието на строителната индустрия и инвестиционните процеси в регионите, каза Йовев.

"Значението на строителния сектор е огромно като фактор за икономическото развитие и обновлението на населените места", допълни той.

Споделяне

Още от Бизнес