До края на годината ще е ясен органът за единен контрол на язовирите

До края на годината ще е ясен органът за единен контрол на язовирите

До 31 декември 2014 г. трябва да са готови поправките в Закона за водите, които ще определят кой е ще е единният орган за контрол на техническото състояние на язовирите у нас. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в понеделник след заседание на междуведомствената група по проблемите с водоемите.

Корекциите трябва да установят реда за поддръжка и експлоатация на язовирите, с ясно разписани задължения и отговорности на собствениците, както и да определят орган за контрол, неговите правомощия, редът за налагане на принудителни административни мерки и редът за реализиране на административно-наказателна отговорност.

Василева информира, че вече са изпратени указания до областните управители с изисквания да поемат грижата и контрола върху 268 язовира с неизяснена собственост, както и че държавната фирма "Напоителни системи" започва да източна 78-те водоема в предаварийно състояние.

"Това са спешните мерки и действия, които предприехме и мога да уверя, че всички ведомства, които имат отношение по управлението на хидротехническите средства, работят в пълна мобилизация", отчете се екоминистърът.

По думите ѝ МОСВ, в чиято компетенция влиза да оповестява и да следи състоянието на водните обекти, е в режим на пълна мобилизация и работата на оперативното звено е в ежедневен 24-часов режим. "Следи се състоянието и нивата на водните обекти. Информацията се предоставя на всички областни управители и на колегите от останалите ведомства, за да имаме пълната информация и всеки да предприеме всички необходими действия и мерки за това да се осъществява контрол и наблюдение“, обясни министърът.

Споделяне

Още по темата

Още от България